Βιβλιοθήκη

Πλαστικά στη γεωργία

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»  και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη με τη συνεργασία του ΕΣΥΦ, διοργάνωσαν  (9 Δεκεμβρίου 2019) Συνάντηση Εργασίας με τίτλο «Πλαστικά στη Γεωργία».

Ειδικοί επιστήμονες, θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και εκπρόσωποι εμπλεκομένων μερών, παραγωγοί, εταιρίες ανακύκλωσης κ.α.  μέσα από παρουσιάσεις και καλές πρακτικές ανέδειξαν όλες τις νέες εξελίξεις και τους προβληματισμούς στον τομέα των πλαστικών γεωργίας καθώς και την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του αγροτικού κόσμου.

Μπορείτε εδώ να βρείτε τις παρουσιάσεις των ομιλητών καθώς και χρήσιμες συνόψεις των πάνελ.