Άξονες Δράσης

Αγροδιατροφικός Επιταχυντής "Αγροανέλιξη"

 

Τι είναι ο αγροδιατροφικός επιταχυντής Αγροανέλιξη- Οικοτεχνία;

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υποστήριξης των επιχειρηματικών ιδεών και της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, o οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» παρέχει τη δυνατότητα σε 15 ενδιαφερόμενους που είτε επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους οικοτεχνία, είτε έχουν ήδη οικοτεχνία και θέλουν να την εξελίξουν, να συμμετέχουν σε πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης που θα τους παρέχει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και οικονομική υποστήριξη για να πετύχουν το στόχο τους.

Σχετικά με την οικονομική ενίσχυση, στην αρχή του προγράμματος θα δοθεί το ποσό των 1.000 ευρώ στους 15 συμμετέχοντες και στη συνέχεια, αφού πραγματοποιηθεί αξιολόγηση βάσει της προόδου των ομάδων κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα καταβληθεί κλιμακωτά το υπόλοιπο της οικονομικής ενίσχυσης, ανάλογα φυσικά και με την περεταίρω εξέλιξή τους.

Η συνολική οικονομική ενίσχυση που θα διανεμηθεί στους 15 συμμετέχοντες ανέρχεται σε € 58.500.

Ο στόχος του αγροδιατροφικού επιταχυντή Οικοτεχνία είναι να υποστηρίξει γεωργούς και κτηνοτρόφους από όλη την Ελλάδα. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία κατάρτισης, επιχειρηματικής καθοδήγησης αλλά και παροχή μικροχρηματοδότησης, ο επιταχυντής που θα υλοποιηθεί διαδικτυακά, θα δημιουργήσει υπεραξία τόσο για τους ίδιους τους συμμετέχοντες όσο και για τις τοπικές αγροτικές οικονομίες, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας.

 

Ποιους αφορά το πρόγραμμα του αγροδιατροφικού επιταχυντή;

Το πρόγραμμα αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς και κτηνοτρόφους που επιθυμούν να δώσουν υπεραξία στα προϊόντα μέσω της μεταποίησης, ενισχύοντας παράλληλα το εισόδημά τους και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

 

Ποιο είναι το περιεχόμενο του προγράμματος αγροδιατροφικής επιτάχυνσης;

Οι 15 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα καταρτιστούν στις ακόλουθες θεματικές:

νομικές προδιαγραφές
• τεχνικά και υγειονομικά θέματα δημιουργίας μιας οικοτεχνίας
• ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων
• όροι και διαδικασίες λειτουργίας του λιανικού εμπορίου

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τεχνογνωσία που αφορά την ασφάλεια τροφίμων, τις νομικές προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) και θα ενημερωθούν σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι χώροι οικοτεχνίας για να καλύπτουν τις απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας σχετικά με την παραγωγή τροφίμων και καλλυντικών. Επίσης, θα ασχοληθούν με την ανάπτυξη προϊόντων και με εργαλεία επιχειρηματικού σχεδιασμού (SWOT, PESTLE κ.λπ.) και επιχειρηματικής στρατηγικής (μάρκετινγκ, πωλήσεις, εξαγωγές κ.λπ.).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιτάχυνσης οι συμμετέχοντες θα υποστηριχθούν από μέντορες, επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιτόπιες επισκέψεις για συμβουλευτική στις οικοτεχνίες. 

 

Πόσο διαρκεί το πρόγραμμα επιτάχυνσης;

Η διάρκεια του προγράμματος αγροδιατροφικού επιταχυντή είναι 5 μήνες. Η συμβουλευτική από μέντορες και εξειδικευμένους επαγγελματίες της αγροδιατροφής παρέχεται καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αγροδιατροφικού επιταχυντή γίνεται ηλεκτρονικά και οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τις απαντήσεις τους στο σχετικό ερωτηματολόγιο αλλά και έπειτα από διαδικασία συνέντευξης.

Οι αιτήσεις γίνονται στον ιστότοπο www.agroanelixi.gr