Άξονες Δράσης

Κέντρο Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων


Τι είναι το Κέντρο Καινοτομίας Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων;

Το πρόγραμμα "Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά", έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ανάπτυξη ενός Κέντρου Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων που θα δημιουργηθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Το Κέντρο αποτελεί μια δομή μοναδική στο είδος της στη χώρα μας, παρέχοντας πρακτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις (νεοφυείς και εδραιωμένες) σε τομείς όπως:

  • κατάρτιση
  • ανάπτυξη προϊόντων
  • ασφάλεια τροφίμων
  • μάρκετινγκ
  • εξαγωγές
  • επιχειρησιακός σχεδιασμός

Το Κέντρο προωθεί τις συνέργειες, χτίζει ισχυρούς δεσμούς με την αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα και αποτελεί κόμβο για το επιχειρηματικό οικοσύστημα. 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την προγραμματική μελέτη του έργου έχει ολοκληρωθεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας