Δράσεις

Κέντρο Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα "Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά", έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ανάπτυξη ενός Κέντρου Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων  που θα δημιουργηθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Το Κέντρο θα αποτελέσει μια δομή μοναδική στο είδος της στη χώρα μας, παρέχοντας πρακτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις (νεοφυείς και εδραιωμένες) σε τομείς όπως:

  • κατάρτιση
  • ανάπτυξη προϊόντων
  • ασφάλεια τροφίμων
  • μάρκετινγκ
  • εξαγωγές
  • επιχειρησιακός σχεδιασμός

Το Κέντρο θα προωθεί τις συνέργειες, θα χτίζει ισχυρούς δεσμούς με την αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα και θα αποτελεί κόμβο για το  επιχειρηματικό οικοσύστημα.  

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Οι εταίροι του έργου απευθύνουν την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε συμβούλους που ενδιαφέρονται να διεξάγουν προγραμματική μελέτη,  η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ανάγκης/ζήτησης του προτεινόμενου Κέντρου Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, τον καθορισμό των προγραμμάτων και των υπηρεσιών που θα προσφέρονται, την ανάπτυξη κριτηρίων για την επιλογή της ιδανικής τοποθεσίας και την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού επιχειρησιακού, οικονομικού, λειτουργικού και διαχειριστικού μοντέλου.

Εάν σας ενδιαφέρει η διεξαγωγή της εν λόγω προγραμματικής μελέτης, παρακαλούμε διαβάστε την ακόλουθη πρόσκληση. 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων: 13 Ιανουαρίου 2020 

Οι ερωτήσεις και απαντήσεις (Q & A) θα αναρτηθούν εδώ στις 10 Δεκεμβρίου.