Δράσεις

Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» πιστεύει και στηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό του αγροδιατροφικού κλάδου στην Ελλάδα και ειδικά τους νέους.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται πλαίσιο ευκαιριών πρακτικής άσκησης για νέους αποφοίτους και επαγγελματίες του αγροδιατροφικού κλάδου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης θα ανακοινωθούν σύντομα.