Δράσεις

Στήριξη Καινοτομίας

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» στοχεύει στην υποστήριξη ιδιωτών και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου με σκοπό

  • τη διάχυση της γνώσης
  • τη γρήγορη υιοθέτηση τεχνολογίας αιχμής
  • την παραγωγή καινοτομίας

Έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό σημαντικών έργων υποδομών αλλά και δικτύωσης που θα αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της καινοτομίας στον κλάδο. Στο σχεδιασμό αυτό, θα συμμετέχουν και άλλοι φορείς του κλάδου, η επιστημονική κοινότητα, η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και ο επιχειρηματικός κόσμος.

Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζονται και θα δημιουργηθούν

  • Θερμοκοιτίδες αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας
  • Κέντρο Καινοτομίας του Τροφίμου
  • Δίκτυα Συμβουλευτικής και δράσεις δικτύωσης και επικοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις αυτές θα ανακοινωθούν σύντομα.