Δράσεις

Συγχρηματοδότηση μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων (special projects)

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» στηρίζει έμπρακτα τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες στο χώρο της παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων.

Η δράση ενίσχυσης της καινοτομίας επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα θα επιτευχθεί μέσω πρωτοβουλιών συγχρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.