Πειραματικός Αγρός

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την επιστημονική καθοδήγηση πλειάδας έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου), επικεφαλής των οποίων είναι ο Καθηγητής κ. Ε. Παπλωματάς, με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση σε θέματα Φυτοπαθολογίας (Ασθένειες Φυτών).

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα προετοιμάσει νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τα γνωστικά αντικείμενα της  Φυτοπροστασίας σε βιομηχανικά φυτά και σιτηρά, της Αμπελουργίας, των Εφαρμογών στη Γεωργία Ακριβείας, της Κτηνοτροφίας – Γαλακτοκομίας και των Τεχνικών Παραγωγής Λαχανικών. Κάθε κύκλος εκπαίδευσης διαρκεί 20 ώρες, εκ των οποίων οι 5 ώρες είναι θεωρία και οι 15 ώρες είναι πρακτική άσκηση στον αγρό.

 • Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε μία στον τομέα της Φυτοπροστασίας Βιομηχανικών Φυτών και Σιτηρών (βαμβάκι, σιτηρά). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες για κάθε ομάδα και παρέχει συνολικά 5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση (1 group 27-28-29 Ιανουαρίου 2020 και 1 group 17-18-19 Φεβρουαρίου 2020)
 • Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί 1 ομάδα των 25 ατόμων στον τομέα των Εφαρμογών στη Γεωργία Ακριβείας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες (8-9-10 Φεβρουαρίου 2020) και παρέχει συνολικά 5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση.
 • Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί 1 ομάδα των 25 ατόμων στον τομέα της Αμπελουργίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες (5-6-7 Φεβρουαρίου 2020) και παρέχει συνολικά 5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση.
 • Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί 1 ομάδα των 25 ατόμων στον τομέα της Κτηνοτροφίας - Γαλακτοκομίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες (17-18-19 Φεβρουαρίου 2020) και παρέχει συνολικά 5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση.
 • Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί 1 ομάδα των 25 ατόμων στον τομέα των Τεχνικών Παραγωγής Λαχανικών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες (29-30-31 Ιανουαρίου 2020) και παρέχει συνολικά 5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση.
 • Στο τέλος του κάθε προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

Αίτηση συμμετοχής

Σκοπός Προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα των θεματικών πεδίων που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Πειραματικού Αγρού, συμβάλλοντας έτσι στην κατάρτιση νέων που προέρχονται από αγροτικά, περιαστικά, αλλά και αστικά περιβάλλοντα επάνω σε 5 τομείς κλειδιά για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας και της επανακινητοποίησης των νέων, συνεισφέροντας στην οικονομία της υπαίθρου.

Επίσης, σκοπός, είναι να δοθεί η ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα της φυτοπροστασίας βιομηχανικών φυτών και σιτηρών, στη χρήση νέων τεχνολογιών στη γεωργία (εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας), στην Αμπελουργία, στην Κτηνοτροφία – Γαλακτοκομία και στις Τεχνικές Παραγωγής Λαχανικών.

Ταυτόχρονα, στόχο έχει να υποστηρίξει την ενίσχυση των αγροτικών προϊόντων τόσο στην εγχώρια αγορά αλλά και διεθνώς.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Νέοι αγρότες, άνεργοι και υποαπασχολούμενοι με λίγη ή καθόλου εμπειρία στην, διαχείριση της Φυτοπροστασίας σε καλλιέργειες βιομηχανικών φυτών και σιτηρών, στις τεχνικές της Αμπελουργίας, στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία, στη διαχείριση της Κτηνοτροφίας και της Γαλακτοκομίας και στην υιοθέτηση και βελτίωση Τεχνικών Παραγωγής Λαχανικών, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρακτική και θεωρητική γνώση προκειμένου να ειδικευθούν στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
 • Νέοι αγρότες οι οποίοι χρειάζονται επαγγελματική και εξειδικευμένη εκπαίδευση.
 • Πεπειραμένοι αγρότες που χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τις νέες πρακτικές καλλιέργειας, οι οποίοι μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο καθοδήγησης θα μπορέσουν να διερευνήσουν θέματα που εκτείνονται από την σπορά ως την συγκομιδή και τη διαχείριση.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης (τουλάχιστον 90% παρουσία). Οι αιτούντες πρέπει να είναι διαθέσιμοι να συμμετέχουν στην εκπαίδευση κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων. 

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση της Φυτοπροστασίας βιομηχανικών φυτών και σιτηρών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Ασθένειες του βαμβακιού (διάγνωση / πρόληψη/αντιμετώπιση)
 • Ασθένειες των σιτηρών (διάγνωση / πρόληψη/αντιμετώπιση)
 • Εντομολογικές προσβολές (διάγνωση / πρόληψη/αντιμετώπιση)
 • Διαχείριση Ζιζανίων (διάγνωση / πρόληψη / αντιμετώπιση)

Το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση των Εφαρμογών στη Γεωργία Ακριβείας περιλαμβάνει ενδεικτικά:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 • Τεχνολογίες συστημάτων εντοπισμού θέσης μηχανημάτων στη γεωργία και εφαρμογές
 • Τεχνολογίες μεταβλητών καλλιεργητικών φροντίδων
 • Συστήματα λήψης αποφάσεων στη γεωργία

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

 • Έλεγχος περιβάλλοντος γεωργικών κατασκευών
 • Συστήματα εξοπλισμού θερμοκηπίων
 • Αυτοματισμοί και συστήματα ελέγχου
 • Υπολογισμός αναγκών καλλιεργειών με βάση μετρήσεων από αισθητήρες γεωργίας ακριβείας
 • Υπολογισμός βασικών παραμέτρων ελέγχου περιβάλλοντος –διαστασιολόγηση συστημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση στην Αμπελουργία περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Επιλογή χειμερινού κλαδέματος καρποφορίας και επίδρασή του στην ποιότητα και ποσότητα των αμπελουργικών προϊόντων. Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σταφυλιών
 • Επιλογή συστήματος μόρφωσης και μεθοδολογία εφαρμογής τους. Λίπανση και άρδευση της αμπέλου. Επίδραση στην ποιότητα και ποσότητα των αμπελουργικών προϊόντων
 • Εμβολιασμοί- Μοσχεύματα
 • Διαχείριση βλάστησης και επίδραση χλωρών κλαδεμάτων στην ποιότητα και ποσότητα των αμπελουργικών προϊόντων.
 • Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αμπελοκαλλιέργεια. Προσαρμογή της αμπελοκαλλιέργειας και τρόποι αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

 Το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση της Κτηνοτροφίας – Γαλακτοκομίας περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Εισαγωγή στα παραγωγικά συστήματα (εντατικά, εκτατικά)– Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Κρίσιμα στοιχεία στη διαχείριση της αναπαραγωγής και της γαλακτοπαραγωγής. Ευζωία – Ποιότητα προϊόντων (γάλα, κρέας)
 • Ζωοτροφές για αιγοπρόβατα και τα χαρακτηριστικά τους. Οικονομική αξιολόγηση ζωοτροφών. Αρχές διατροφής αιγοπροβάτων Ζιζάνια (διάγνωση / πρόληψη / αντιμετώπιση)
 • Υπολογισμός παραγωγικών δαπανών και οικονομικών αποτελεσμάτων με χρήση Η/Υ – Διαδραστικά παραδείγματα.
 • Κατάρτιση και έλεγχος προγράμματος διατροφής σε αιγοπρόβατα και
 • Υπολογισμός κόστους διατροφής με χρήση Η/Υ – Διαδραστικά παραδείγματα

Το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση στις Τεχνικές Παραγωγής Λαχανικών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

 • Τεχνικές καλλιέργειας τομάτας θερμοκηπίου
 • Τεχνικές καλλιέργειας κολοκυνθωδών
 • Τεχνικές καλλιέργειας φυλλωδών κηπευτικών
 • Τεχνικές παραγωγής κηπευτικών σε υδροπονικά συστήματα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 • Έλεγχος και διαχείριση θερμοκηπιακών μονάδων
 • Συστήματα και εξοπλισμός υδροπονικών καλλιεργειών
 • Εμβολιασμός κηπευτικών
 • Υπολογισμός θρεπτικών διαλυμάτων υδροπονικών καλλιεργειών
 • Αερισμός, θέρμανση και ψύξη θερμοκηπίων

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2019-20

Ο πειραματικός αγρός είναι στην Κωπαΐδα, (πλησίον πόλης Αλιάρτου, Βοιωτία). 

Διάρκεια δράσης

Τρεις (3)  ημέρες για κάθε κύκλο σεμιναρίων. 

Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Περισσότερες πληροφορίες

Άρτεμις Ρήγου
Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964

 

Αίτηση Συμμετοχής