Σχετικά με εμάς

Η ομάδα

Το πρόγραμμα υλοποιείται από μια ομάδα έργου που αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες στο χώρο της αγροδιατροφής με εμπειρία στη διαχείριση ανάλογων μη κερδοσκοπικών πρωτοβουλιών.

Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά - Ομάδα διαχείρισης έργου

Πανεπιστήμιο Rutgers

Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Ομάδα έργου

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ομάδα έργου