Σχετικά με εμάς

Στρατηγικοί Εταίροι

Οι τρείς στρατηγικοί εταίροι του προγράμματος, μέσω της μακρόχρονης εμπειρίας τους στον αγροδιατροφικό τομέα, υποστηρίζουν την υλοποίησή του έργου σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Δίκτυο Εκπαιδευτών

Έμπειροι και εξειδικευμένοι εκπαιδευτές ενηλίκων συνεργάζονται με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υλοποιούν τα προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος "Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά".

Ιδρυτικός Δωρητής

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», δημιουργήθηκε χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος με τίτλο Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων.

Εταιρείες

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες και καινοτόμες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.

Φορείς

Οι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε μας παρέχουν ανεξάρτητη και εξειδικευμένη γνώση που προέρχεται από την εμπειρία τους στον αγροδιατροφικό κλάδο.