ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αγροκυκλικότητα: Εφαρμογές στη Γεωργία

Σύντομη περιγραφή

O Οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, προσφέρουν δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής για την αγροκυκλικότητα και τις εφαρμογές της στη γεωργία. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την επιστημονική καθοδήγηση πλειάδας έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, επικεφαλής των οποίων είναι ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Δρ. Φωκίων Παπαθανασίου.

Το πρόγραμμα κατάρτισης στην αγροκυκλικότητα αποτελείται από τέσσερις διακριτές ενότητες εκπαίδευσης, η κάθε μία εκ των οποίων προσφέρει κατάρτιση σε έναν σημαντικό και ανερχόμενο κλάδο του αγροδιατροφικού τομέα. Οι κλάδοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Δενδροκομία
 • Αμπελουργία
 • Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
 • Μελισσοκομία

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενους αγρότες (ηλικίας μεταξύ 18-45 ετών) όσο και σε ανέργους και νέους επαγγελματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό τομέα και σε συναφή επαγγέλματα.

Κάθε ενότητα θα εκπαιδεύσει μία ομάδα 20 ατόμων μέσω ενός πλήρους προγράμματος κατάρτισης που καλύπτει θεματικές όπως καινοτόμες μέθοδοι καλλιέργειας και φυτοπροστασίας φυτών στα πλαίσια της αειφορικής γεωργίας, επεξεργασία και τυποποίηση προϊόντων, αξιοποίηση υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών, συνεργασία με άλλους τελικούς χρήστες, προβολή και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, νέες πολιτικές σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, προβολή και διάχυση, κλπ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κάθε ενότητας διαρκεί 62 ώρες, εκ των οποίων οι 31 ώρες είναι θεωρία και οι 31 ώρες είναι βιωματική εκπαίδευση μέσω πρακτικής άσκησης αλλά και συμβουλευτικής για την οργάνωση και υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Αίτηση Συμμετοχής

Σκοπός Προγράμματος

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να αποτελέσει ένα καλό σημείο εκκίνησης για ανέργους και νέους επαγγελματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και μια πλατφόρμα εξειδικευμένης κατάρτισης στην αγροκυκλικότητα για εν ενεργεία αγρότες. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενους αγρότες (ηλικίας μεταξύ 18-45 ετών) όσο και σε ανέργους και νέους επαγγελματίες από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό τομέα και σε συναφή επαγγέλματα.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης (τουλάχιστον 90% παρουσία), να ενδιαφέρονται για τη δραστηριοποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς και να είναι διαθέσιμοι να αρχίσουν αμέσως να εργάζονται στην πράξη.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για την κατάρτιση στον κλάδο της μελισσοκομίας δεν πρέπει να είναι αλλεργικοί σε τσιμπήματα μέλισσας!

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά ανά ενότητα:

Δενδροκομία

 • Οικολογία οπωροφόρων δένδρων
 • Συνεργιστικότητα δενδροκομίας - μελισσοκομίας
 • Τεχνικές καλλιέργειας οπωροφόρων
 • Τυποποίηση συσκευασία – συντήρηση δενδροκομικών προϊόντων
 • Διαχείριση  υποπροϊόντων
 • Επιχειρηματικό σχέδιο

Αμπελουργία

 • Βιολογική και Ολοκληρωμένη αμπελοκαλλιέργεια
 • Ωρίμανση και ποιότητα στην οινοποίηση
 • Διαχείριση υπολειμμάτων και παραπροϊόντων αμπελοκαλλιέργειας και κυκλική οικονομία.
 • Τυποποίηση συσκευασία – ποιοτικός έλεγχος αμπελουργικών προϊόντων
 • Επιχειρηματικό σχέδιο

Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά

 • Βιολογική και Ολοκληρωμένη καλλιέργεια αρωματικών φυτών
 • Διαχείριση υπολειμμάτων και παραπροϊόντων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και κυκλική οικονομία.
 • Συνεργιστικότητα καλλιέργειας αρωματικών φυτών και μελισσοκομίας
 • Τυποποίηση συσκευασία – ποιοτικός έλεγχος προϊόντων αρωματικών φυτών
 • Επιχειρηματικό σχέδιο

Μελισσοκομία

 • Μελισσοκομικοί χειρισμοί
 • Αναπαραγωγή Βασιλισσών και παραγωγή Βασιλικού Πολτού
 • Ασθένειες και παράσιτα των μελισσών
 • Προϊόντα κυψέλης, εμπορία προϊόντων,
 • Επιχειρηματικό σχέδιο

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2020-21

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (όλες οι περιφερειακές ενότητες). 

Διάρκεια δράσης

12 μήνες

Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Τα θεωρητικά μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω διαδικτύου. Η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη μόνο στην πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 1-2 ημέρες κάθε μήνα (κατά προσέγγιση).

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Αγγελική Φούτρη - CluBE
Planner - Environmental manager
email:angelikifoutri@gmail.com
τηλ: 2461056627

Περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό ''Νέα Γεωργία Νέα Γενιά''

Αλέξανδρος Μήλιος
Capacity Building Associate
email: alexandros@generationag.org
τηλ: 2310471292

 

 

Αίτηση Συμμετοχής

agrokyklikothta-efarmoges-sth-georgia