Δράσεις

Πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης Cultivate


Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα αγροδιατροφής

Η πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης Cultivate του προγράμματος "Νέα Γεωργία για την Νέα Γενιά" έχει ως όραμα την δημιουργία ενός διαδικτυακού κόμβου μη τυπικής εκπαίδευσης στον κλάδο της αγροδιατροφής τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο στόχος της πλατφόρμας, είναι να δώσει ευκαιρίες κατάρτισης σε νέους ανθρώπους προκειμένου να αναπτύξουν ή και να ανανεώσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να απασχοληθούν στον αγροδιατροφικό τομέα και να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικοί.  


Στόχος της εκπαιδευτικής πλατφόρμας

Η πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης Cultivate θα δώσει την ευκαιρία σε αγρότες, επιστήμονες, επιχειρήσεις αλλά και θεσμικούς φορείς να εκπαιδευτούν και να έχουν  πρόσβαση στην πιο επικαιροποιημένη γνώση. 

Με οδηγό την συνεργασία, την υψηλή ποιότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη η πλατφόρμα Cultivate ανοίγει ένα νέο δρόμο στον τομέας της εκπαίδευσης στην αγροδιατροφή για την Νοτιοανατολική Ευρώπη.


Εκπαιδευτικές Ενότητες 

Οι εκπαιδευτικοί κύκλοι που θα προσφέρει η πλατφόρμα, θα καλύπτουν όλο το φάσμα της αγροδιατροφής και θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου.

Οι κύκλοι μαθημάτων σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες όλου του κλάδου - ανάγκες οι οποίες πηγάζουν από τις αλλαγές στο παγκόσμιο σύστημα αγροδιατροφής, από την αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, από τον σχεδιασμό της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027, από το Green Deal της Ε.Ε.


Πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα – Θεμελιώδεις αρχές για εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων

Η πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας, εγκαινιάζετε με ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Θεμελιώδεις αρχές για εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων”.

Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο εξαγωγικό δυναμικό σε αγροτοδιατροφικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής αλλά κυρίως σε μεταποιημένα τρόφιμα όπου αποδεδειγμένα διαθέτει και ιδιαίτερο δυναμικό καινοτομίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Οι διεθνείς αγορές αποτελούν ιδιαίτερο ελκυστικό επιχειρηματικό στόχο και προσελκύουν το εμπορικό ενδιαφέρον των επιχειρήσεων.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η παροχή εισαγωγικής γνώσης στη λογική της εξαγωγικής δραστηριότητας ως μέρος επιχειρηματικής στρατηγικής και επιλογής.


Πληροφορίες – Αίτηση

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βρίσκετε εδώ