Άξονες Δράσης

Πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης Cultivate


Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα αγροδιατροφής

Η πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης Cultivate του οργανισμού "Νέα Γεωργία Νέα Γενιά" είναι ένας διαδικτυακός κόμβος μη τυπικής εκπαίδευσης στον κλάδο της αγροδιατροφής τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο στόχος της πλατφόρμας, είναι να δώσει ευκαιρίες κατάρτισης σε νέους ανθρώπους προκειμένου να αναπτύξουν ή και να ανανεώσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να απασχοληθούν στον αγροδιατροφικό τομέα και να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικοί. Η πλατφόρμα παρέχει συστηματική εκπαίδευση μέσα από ποικίλα προγράμματα κατάρτισης. 

CULTIVATE