Σχετικά με εμάς

Το όραμά μας

Είμαστε καταλύτης καινοτομίας του αγροδιατροφικού οικοσυστήματος της Ελλάδας. Υποστηρίζουμε την ενδυνάμωση των νέων και την αναζωογόνηση του κλάδου μέσω στρατηγικών πρωτοβουλιών. 

Η αποστολή μας

Δημιουργούμε ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στην Ελλάδα και στηρίζουμε την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού κλάδου. Χτίζουμε δεξιότητες σχετικές με την αγροδιατροφή, διευρύνουμε συμβουλευτικά δίκτυα, καλλιεργούμε την καινοτομία, υποστηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και ενισχύουμε τη συνεργασία και το διάλογο.