Δράσεις

Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Τα προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι μια καινοτομία στον ελληνικό αγροδιατροφικό κλάδο και απευθύνονται στους εκπαιδευτές του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», οι οποίοι και θα μεταφέρουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους στους ωφελούμενους.

Θέλουμε οι εκπαιδευτές μας να προσφέρουν στους εκπαιδευόμενούς τους, όχι μόνο την απόκτηση χρήσιμων γνώσεων αλλά κι εργαλεία αλλαγής προς μια κουλτούρα δικτύωσης και συνεργασιών στον κλάδο.

Η δράση έχει ως στόχο:

  • Να ενισχύσει τα εφόδια -ήπιες και σκληρές δεξιότητες - των εκπαιδευτών του προγράμματος, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Να εξελίξει τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτές από καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες σε αποτελεσματικούς Agricultural Extension Workers.
  • Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο στήριξης για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών εκπαίδευσης στον αγροδιατροφικό τομέα.

Σχεδιάζεται σε δεύτερη φάση η διεύρυνση της δράσης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών σε επαγγελματίες και επιστήμονες του κλάδου που θέλουν να εξειδικευθούν στις υπηρεσίες συμβουλευτικής.