ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

 

Συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη των εκπαιδευτών μας

Τα προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι μια καινοτομία στον ελληνικό αγροδιατροφικό κλάδο και απευθύνονται στους εκπαιδευτές μας, οι οποίοι μεταφέρουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους στους τελικούς ωφελούμενους.

Θέλουμε οι εκπαιδευτές μας να μπορούν να προσφέρουν στους εκπαιδευόμενούς τους, όχι μόνο χρήσιμες γνώσεις αλλά κι εργαλεία αλλαγής προς μια κουλτούρα δικτύωσης και συνεργασιών στον αγροδιατροφικό κλάδο.

Η δράση έχει ως στόχο: 

  • Να ενισχύσει τα εφόδια -ήπιες και σκληρές δεξιότητες - των εκπαιδευτών του προγράμματος, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Να εξελίξει τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτές από καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες σε αποτελεσματικούς Agricultural Extension Workers.
  • Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο στήριξης για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών εκπαίδευσης στον αγροδιατροφικό τομέα.

Σχεδιάζεται σε δεύτερη φάση η διεύρυνση της δράσης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών σε επαγγελματίες και επιστήμονες του κλάδου που θέλουν να εξειδικευθούν στις υπηρεσίες συμβουλευτικής.

Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό αποκλειστικά για εκπαιδευτές του προγράμματος.