ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Trophy - Τροφή 2024

Το TrophyΤροφή είναι ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που επενδύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας αγροδιατροφής, αναδεικνύοντας και επιβραβεύοντας καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροτεχνολογίας, της τεχνολογίας τροφίμων και των agrologistics με προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, ακόμη και σε αρχικά στάδια ανάπτυξης.

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά διοργανώνει το TrophyΤροφή από το 2019, έχοντας συνεργαστεί με τα περισσότερα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, πολυεθνικές εταιρείες και VCs.

Μέχρι σήμερα, μέσω του εγχειρήματος, έχουν υποστηριχθεί 122 νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ οι συνολικά 16 συμμετέχοντες που διακρίθηκαν το πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχουν μοιραστεί χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 100.000€. Παράλληλα, έχουν λάβει συμβουλευτική υποστήριξη και την απαραίτητη δικτύωση στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την ανάπτυξη εμπορικών και επιχειρηματικών λύσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το 2024 δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη διασύνδεση των πανεπιστημιακών κοινοτήτων με την αγορά και τις εταιρίες του κλάδου της αγροδιατροφής. Αυτός είναι και ο λόγος που το εγχείρημα θα υλοποιείται εντός των πανεπιστημίων, κρατώντας τη δομή των προηγούμενων Meet-ups, με panel συζητήσεων και εργαστήρια δημιουργίας ομάδων και παραγωγής ιδεών. Σε κάθε Trophy Meet-up θα προκύψει μία νικήτρια ομάδα και οι συνολικά οχτώ νικήτριες ομάδες με τις ιδέες τους θα διαγωνισθούν με ανοιχτή ψηφοφορία, για την καλύτερη επιχειρηματική ιδέα του 2024.

Τα αποτελέσματα των δράσεων του TrophyΤροφή για το 2024 θα παρουσιαστούν σε μία τελική εκδήλωση, γιορτή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην αγροδιατροφή!

Ιδρυτικός Δωρητής

Χορηγοί

Συνδιοργάνωση

 

Με την Υποστήριξη