ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Agrologistics


Η ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα του αγροδιατροφικού κλάδου 

Ο αυξημένος ανταγωνισμός, η ανάγκη για διαφοροποίηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων αλλά και οι υποχρεώσεις τήρησης προδιαγραφών υγιεινής και πιστοποίησης, απαιτούν την άμεση αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας του αγροτικού κλάδου στη χώρα μας, η οποία μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα.

Επίσης, λόγω των πρόσθετων προκλήσεων που επιφέρει παγκοσμίως η πανδημία, είναι επιτακτική η ανάγκη μελέτης και αναδιαμόρφωσης του κλάδου των Agrologistics, προκειμένου να καταστεί η εφοδιαστική αλυσίδα βιώσιμη, να ενισχυθεί το εισόδημα των παραγωγών, να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια και να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Έρευνα για τα agrologistics στην Ελλάδα

Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» ανέλαβε την πρωτοβουλία να εκπονήσει μελέτη για την εφοδιαστική αλυσίδα των αγροδιατροφικών προϊόντων (agrologistics) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) και το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας» και το Center of Advanced Infrastructure andTechnology (CAIT) του Πανεπιστημίου Rutgers των Η.Π.Α.

Η πρόσφατη μελέτη αναλύει την τρέχουσα κατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας του αγροδιατροφικού τομέα στην χώρα μας και αναδεικνύει τις ανάγκες και τις προοπτικές του κλάδου. 

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική μελέτη εδώ

 

Ημερίδα Agrologistics

Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» διοργανώνει τη διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: «Agrologistics: Προκλήσεις & Προοπτικές στην Ελλάδα» με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ), του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης ‘Εξάντας’ και του Center for Advanced Infrustructure and Transportation (CAIT) του Πανεπιστημίου Rutgers των Η.Π.Α.

Η εν λόγω διαδικτυακή ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2021 (16.30 – 18.30 μμ.) με αφορμή την παρουσίαση των συμπερασμάτων σχετικής μελέτης για την ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα του αγροδιατροφικού κλάδου εκπόνησαν οι προαναφερόμενοι φορείς.  

Η ημερίδα θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα της μελέτης και θα αναδείξει τις νέες εξελίξεις, καλές πρακτικές και προκλήσεις του τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα αποτελέσει επίσης μια πλατφόρμα για να συζητηθούν οι προοπτικές αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας του αγροδιατροφικού κλάδου καθώς και οι ανάγκες που υπάρχουν για εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν οι συντελεστές της μελέτης καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη και εμπειρογνώμονες από κορυφαία ιδρύματα και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως η Υπηρεσία Εξωτερικών Γεωργικών Υποθέσεων του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας (FAS/USDA), το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Πανεπιστήμιο Rutgers  των Η. Π. Α., η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα κ.α.

 

Πρόγραμμα ημερίδας & παρακολούθηση 

Μπορείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα σε επανάληψη στο Facebook και στο YouTube του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. 

 

Παρουσιάσεις 

Μπορείτε να διαβάσετε τις παρουσιάσεις της ημερίδας ακολούθως.