Δράσεις

Προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ένας από τους βασικούς άξονες δραστηριοποίησης του προγράμματος και ο πρώτος που ενεργοποιήθηκε από τις αρχές του 2018, είναι τα προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει στους νέους όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να τους προετοιμάσει να βρουν απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Προσφέρουμε προσεκτικά σχεδιασμένα και στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης ώστε να απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες του κλάδου, συνδυάζοντας

  • Bιωματική εκπαίδευση.
  • Eπιστημονική συμβουλευτική.
  • Eπιχειρηματική καθοδήγηση.
  • Μentoring.

Τα προγράμματα για το 2019-2020 υλοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται μέσω επιδείξεων, μαθημάτων και εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Θεματικές