ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υιοθετώντας μικρά οικογενειακά αγροκτήματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία μικρών οικογενειακών αγροκτημάτων σε 150 νέους ετησίως με χρονικό ορίζοντα τριών ετών.

Τα μαθήματα του προγράμματος αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες με τη μορφή ετήσιας υποστήριξης στο πεδίο, ειδικά διαμορφωμένες για τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Παρέχεται επίσης συμβουλευτική σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, μάρκετινγκ και προωθητικών ενεργειών.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Αίτηση Συμμετοχής

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα της γεωργίας ή να βελτιώσουν την απόδοση των ήδη υφιστάμενων αγροκτημάτων τους, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητά τους.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ομάδες που αποτελούνται από νέους παραγωγούς με παρόμοιες καλλιέργειες στις επιλεγμένες περιοχές δράσης του προγράμματος
  • Έμπειροι παραγωγοί οι οποίοι εντάσσονται στις ομάδες και δρουν συμβουλευτικά μεταφέροντας τη γνώση και την εμπειρία τους στους νεότερους

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Πολλαπλασιαστικό υλικό
  • Λίπανση
  • Φυτοπροστασία
  • Άρδευση
  • Συγκομιδή
  • Τεχνικές γεωργίας ακριβείας
  • Τυποποίηση και θέματα marketing

Κατά την εφαρμογή της δράσης ο υποψήφιος έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί επί τω έργω, δηλαδή κατά τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητάς του.

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2019-20

Περιοχές στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Φθιώτιδα

Διάρκεια δράσης

12 μήνες

Περισσότερες πληροφορίες

Ηλίας Κάλφας
Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Projects
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Μαρίνου Αντύπα 54
Τ.Θ. 60097, 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης
τηλ. 2310-492827

Αίτηση συμμετοχής 

yiothetontas-mikra-oikogeneiaka-agrokthmata