Άξονες Δράσης

Ενισχύοντας τη θέση τοπικών ελληνικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ: Τεκμηριώνουμε Ισχυρισμούς Υγείας, Στηρίζουμε την Τοπική Παραγωγή

Η δράση «Ενισχύοντας τη θέση των προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας» φιλοδοξεί μέσω της ανεύρεσης και προσθήκης ισχυρισμών υγείας σε προϊόντα της ελληνικής γης, να αναδείξει την αξία τους, προωθώντας, παράλληλα, τις εξαγωγές τους. Αποτελεί μια δομημένη προσέγγιση τεκμηρίωσης των ισχυρισμών υγείας για τα προϊόντα αλλά και υποστήριξης της τοπικής παραγωγής για την περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας.

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας δημιουργεί εξαιρετικές προοπτικές για τη συνολική ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου, εξασφαλίζοντας υπεραξία για τα ίδια προϊόντα. Επιπλέον, μέσω της δράσης, παρέχεται η δυνατότητα να υποστηριχθούν και άλλοι κλάδοι οι οποίοι θα ωφεληθούν από την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, όπως τα logistics και ο τουρισμός.

Η δράση σχεδιάζεται και υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ), με την υποστήριξη της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ)Επικεφαλής είναι ο Δρ. Δημήτριος Κουρέτας, Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.  

Σκοπός Δράσης

Η ανάδειξη των ισχυρισμών υγείας σε τοπικά ελληνικά προϊόντα θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία τους. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις των προϊόντων δεν έχουν διερευνηθεί αυτές οι ιδιότητες. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια δομημένη προσέγγιση τεκμηρίωσης των ισχυρισμών υγείας και υποστήριξη της τοπικής παραγωγής για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας.

Η ερευνητική δράση απευθύνεται σε:

  • Δήμους
  • Περιφέρειες
  • Συνεταιρισμούς & άλλα συνεργατικά σχήματα
  • Εταιρείες και παραγωγούς

Δομή δράσης

Το έργο εκτελείται σε δύο διακριτές φάσεις.

Αντικείμενο της πρώτης φάσης είναι η έρευνα στο πεδίο, η διαδικασία των εργαστηριακών αναλύσεων, η επικοινωνία με το τοπικό σύστημα αγροδιατροφής και η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού. Το έργο θα επικεντρωθεί σε 10 τοπικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, από τα οποία τα 8 έχουν ήδη επιλέγει και τα 5 από αυτά είναι προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ. Τα επόμενα 2 πρόκειται να καθοριστούν προσεχώς.

Τα 8 προϊόντα που πρόκειται να αναλυθούν είναι:

Ακτινίδιο Πιερίας ΠΓΕ, Ροδάκινα Νάουσας ΠΟΠ, Μήλα Ζαγοράς Πηλίου ΠΟΠ, Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης ΠΟΠ, Φασόλια (γίγαντες ελέφαντες) Πρεσπών Φλώριναs ΠΓΕ, Σταμναγκάθι Κρήτης, Αμύγδαλο Συκουρίου περιοχής Όσσας, Κεράσι Έδεσσας.

Στη δεύτερη φάση, το έργο επικεντρώνεται στην επιχειρηματική υποστήριξη και στην όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη στρατηγική εμπορικής ανάδειξης των χαρακτηρισμών υγείας που θα προσδώσουν υπεραξία στα παραγόμενα προϊόντα.

Γίνεται σαφές ότι η ανεύρεση και η προσθήκη ισχυρισμών υγείας σε προϊόντα της Ελληνικής γης, θα τους δώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία, κυρίως για τις εξαγωγές.

Διάρκεια δράσης

Η διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος είναι 12 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες

Δρ. Δημήτριος Κουρέτας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τηλ. 2410565277, 6947892709

e-mail: dkouret@uth.gr 

Καλλιόπη Καραμποΐκη, Capacity Building Associate, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

Τηλ: 2106917986, 6972096122

email: kalliopi@generationag.org