ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Trophy - Τροφή 2022

Προκλήσεις στην Αγροδιατροφή

Παγκοσμίως, ο κλάδος της αγροδιατροφής αναπτύσσεται ταχύτατα, ενώ η αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής διατρέχει σημαντικά τμήματα της οικονομίας.

Ο αναβαθμισμένος ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα και της τεχνολογίας στο νέο παραγωγικό μοντέλο που αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον κόσμο καλείται να υποστηρίξει και να υιοθετήσει δράσεις για την αντιμετώπιση αναδυόμενων προκλήσεων: από την υποβάθμισης του εδάφους, την έλλειψη υδάτινων πόρων και την κλιματική αλλαγή ευρύτερα, έως και την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων διατροφικών αναγκών του πλανήτη, δεδομένης και της πανδημίας του COVID-19.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές να ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την προέλευση, την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Αυτές οι τάσεις αποτελούν τις δύο όψεις της σύγχρονης παγκόσμιας αγροδιατροφικής προοπτικής, που, από τη μία πλευρά, περιλαμβάνει την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη και, από την άλλη, τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται στην πράξη.

Νέες Τάσεις στην Αγροδιατροφή

Στην πρωτογενή παραγωγή, βλέπουμε ολοένα και περισσότερο έξυπνες εφαρμογές, εκτεταμένη εφαρμογή του Internet of Things (ΙοΤ) και της χρήσης αισθητήρων, εναέρια και δορυφορικά δεδομένα για τη βελτιστοποίηση των πόρων (άρδευση, λίπανση, φυτοφάρμακα), στην επεξεργασία τροφίμων, καινοτόμα υλικά και τεχνικές για τη γνησιότητα των τροφίμων, την ποιότητα, την ιχνηλασιμότητα και την έξυπνη σήμανση, καθώς και εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών, ενώ αισθητήρες και αυτοματοποιημένα συστήματα για την εντατική κτηνοτροφία και τα θερμοκήπια, όλα συνδυαζόμενα με καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για ενεργειακή απόδοση.

Επιπλέον, στο κομμάτι της διανομή και αξιοποίησης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων η έλευση του 5G και η ανάπτυξη εφαρμογών που διαχειρίζονται και αξιοποιούν τα μεγάλα δεδομένα (big data) δημιουργούν ένα πρωτόγνωρο πεδίο ανάπτυξης.

Στη διανομή και αξιοποίηση του γεωργικού προϊόντος, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν με καινοτόμες πλατφόρμες προώθησης του αγροτουρισμού ή/και διαδικτυακές εφαρμογές διάθεσης αγροτικών προϊόντων σε αναδυόμενες εξειδικευμένες αγορές και για την εξυπηρέτηση σύγχρονων αναγκών και καταναλωτικών τάσεων στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Trophy-Τροφή

Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων απαιτεί δημιουργικό τρόπο σκέψης και πρακτικές λύσεις.

Το Trophy-Τροφή είναι ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που υποστηρίζει το ελληνικό αγροδιατροφικό οικοσύστημα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου και τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία εργαλείων, τα οποία απευθύνονται καταρχήν στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα και μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Συνδιοργάνωση

   

 

Χορηγοί

       

Υπό την Αιγίδα

  
 

Χορηγοί σε είδος

         

Χορηγοί Επικοινωνίας