Άξονες Δράσης

Agrifood Leadership

Αναπτύσσοντας τους αυριανούς Ηγέτες της Αγροδιατροφής στην Ελλάδα

Το πρώτο, εξειδικευμένο πρόγραμμα Ηγεσίας στην Ελλάδα στον Αγροδιατροφικό τομέα! Το Agrifood Leadership είναι ένα πρόγραμμα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού περιεχομένου και αφορά τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες, αλλά και τα ανερχόμενα στελέχη του αγροδιατροφικού κλάδου.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ουσιαστικών και πρακτικών γνώσεων, οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων επικοινωνίας και σε γνώσεις αναφορικά με επιλεγμένα και καίρια θέματα του κλάδου (γεωπονικά και περιβαλλοντικά).

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡA!