Άξονες Δράσης

Αγροανέλιξη - Farmers of the Future

Το πρόγραμμα «Αγροανέλιξη» αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον κλάδο της αγροδιατροφής, το οποίο στοχεύσει στη διαμόρφωση μιας νέας επιχειρηματικής νοοτροπίας στο κλάδο και την ανάπτυξη νέων διαφοροποιημένων προϊόντων διατροφής μέσα από βιώσιμες επιχειρηματικές προσπάθειες. Το πρόγραμμα υλοποιείται διαδικτυακά μέσα από σύγχρονα εργαλεία κατάρτισης, επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) αλλά και παροχή μικροχρηματοδότησης, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε παραγωγούς από όλη την Ελλάδα που επιθυμούν να δώσουν υπεραξία στα προϊόντα μέσω της μεταποίησης.

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά υλοποιεί το πρόγραμμα επιτάχυνσης για αγροδιατροφικές επιχειρήσεις «Αγροανέλιξη» από το 2020 έχοντας υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα αγροδιατροφικών επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα, μέσω της συμμετοχής τους στους τρεις κύκλους επιχειρηματικής επιτάχυνσης έχουν υποστηριχθεί 37 επιχειρήσεις, οικοτεχνίες και μικροί παραγωγοί από όλη την Ελλάδα.

Μέσω του προγράμματος επιτάχυνσης οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε κλειστά εκπαιδευτικά εργαστήρια σε θεματικές ενότητες όπως η διεθνείς τάσεις στον κλάδο των τροφίμων, η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, η ασφάλεια τροφίμων, το marketing, οι πωλήσεις και οι εξαγωγές, ενώ συμμετείχαν παράλληλα σε ένα εξατομικευμένο πλάνο mentoring από επαγγελματίες και ειδικούς της αγοράς βασισμένο στις ανάγκες τους. Στο τελευταίο μέρος της επιτάχυνσής τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσής τους έλαβαν οικονομική υποστήριξη για αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών συνολικής αξίας 156.000€. 

Το 2023 το πρόγραμμα «Αγροανέλιξη - Farmers of the Future» στοχεύει σε παραγωγούς, αλλά και σε συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών που μεταποιούν είτε θέλουν να μεταποιήσουν την παραγωγή τους. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο agroanelixi.gr.