Υποστηρίξτε μας

Εταιρική υποστήριξη

Εάν είσαστε εταιρεία που επιθυμεί να  στηρίξει το έργο μας και τους νέους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες συνεργασίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Στο πλαίσιο των εταιρικών συνεργασιών μας μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί τον τρόπο υποστήριξης και να σας παρέχουμε ανταποδοτικά οφέλη ανάλογα με το είδος της συνεργασίας.

Επιδιώκουμε συνεργασίες οι οποίες στηρίζονται στις κοινές μας αξίες για την ενίσχυση των νέων και την αναζωογόνηση του αγροδιατροφικού κλάδου και διέπονται από διαφάνεια και επαγγελματισμό.

Ιδρύματα

Εάν είσαστε ένα ίδρυμα που επιθυμεί να συμβάλει στο έργο στήριξης των νέων στην Ελλάδα και στην αναζωογόνηση του αγροδιατροφικού κλάδου, το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει βήμα για την υλοποίηση του οράματός σας.

Μπορείτε να επιλέξετε και να στηρίξετε κάποιον από τους άξονες δράσης του προγράμματος μας ή το σύνολό του έργου μας ανάλογα με τις θεματικές που σας ενδιαφέρουν.

Στο πλαίσιο της υποστήριξής σας, θα λάβετε την αναγνώριση της προσφοράς σας μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας μας και μέσω της συμμετοχής σας στις δράσεις και τις εκδηλώσεις μας.

Μεγάλοι δωρητές/ιδιώτες

Εάν είσαστε ένας ιδιώτης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μία δωρεά για να στηρίξει τους νέους στην Ελλάδα ώστε να έχουν ένα βιώσιμο μέλλον, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση της πορείας του αγροδιατροφικού τομέα στη χώρα, τότε το πρόγραμμα μπορεί να σας δώσει πολλές ευκαιρίες για δράση.

Η δωρεά σας θα λάβει στο πλαίσιο του προγράμματος την αναγνώριση που επιθυμείτε εσείς να έχει και θα λαμβάνετε ενημέρωση για τη συμβολή σας και τον τρόπο αξιοποίησής της στο έργο και τις δράσεις του.

Επικοινωνία

Αρχόντω Αντωνάτου

Fundraising Manager

Τηλ: +30 210 6917986 | +30 6983 305 817

Email: archonto@generationag.org