Σχετικά με εμάς

Ιστορία

Ο οργανισμός “Νέα Γεωργία Νέα Γενιά” στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον κλάδο της αγροδιατροφής στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο του προγράμματος Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2018, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Rutgers (το κρατικό πανεπιστήμιο του Νιου Τζέρσεϋ), σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Τον Οκτώβριο του 2020, με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), η πρωτοβουλία εξελίχθηκε σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες και το δίκτυο συνεργατών της, διατηρώντας παράλληλα τη στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Rutgers ως στρατηγικό και τεχνικό σύμβουλο.

Ιδρυτικός Δωρητής

Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», δημιουργήθηκε χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος με τίτλο Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων.

Τεχνικός Σύμβουλος

Το Πανεπιστήμιο Rutgers, μέσω της μακρόχρονης εμπειρίας του στον αγροδιατροφικό τομέα, υποστηρίζει ως στρατηγικός σύμβουλος την υλοποίησή των δράσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.