ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Trophy - Τροφή 2023

Το TrophyΤροφή είναι ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που επενδύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας αγροδιατροφής, αναδεικνύοντας και επιβραβεύοντας καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροτεχνολογίας, της τεχνολογίας τροφίμων και των agrologistics με προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, ακόμη και σε αρχικά στάδια ανάπτυξης.

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά διοργανώνει το TrophyΤροφή από το 2019, έχοντας συνεργαστεί με τα περισσότερα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, πολυεθνικές εταιρείες και VCs.

Μέχρι σήμερα, μέσω του εγχειρήματος, έχουν υποστηριχθεί 122 νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ οι συνολικά 16 συμμετέχοντες που διακρίθηκαν το πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχουν μοιραστεί χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 100.000€. Παράλληλα, έχουν λάβει συμβουλευτική υποστήριξη και την απαραίτητη δικτύωση στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την ανάπτυξη εμπορικών και επιχειρηματικών λύσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το 2023 το εγχείρημα TrophyΤροφή, διαμορφώνοντας μια συνολική πρόταση αξίας για ολόκληρο το οικοσύστημα της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, συνδυάζει καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως τα Trophy Meet-ups, αλλά και το πρόγραμμα ανοικτής καινοτομίας Trophy Open Innovation.

Τα αποτελέσματα των δράσεων του TrophyΤροφή για το 2023 θα παρουσιαστούν σε μία τελική εκδήλωση, γιορτή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην αγροδιατροφή!

Ιδρυτικός Δωρητής