Η ανοικτή καινοτομία ως εργαλείο ανάπτυξης

του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογίας

Trophy-Tρoφή Open Innovation, by Trata

Το Trophy-Tρoφή Open Innovation, by Trata στοχεύει στην αναζήτηση λύσεων που αφορούν τις συνθετικές και εναλλακτικές πρωτεϊνούχες θαλάσσιες τροφές, την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων αλιευμάτων, καθώς και οποιαδήποτε πρόταση θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Η εταιρεία και τα στελέχη της θα έχουν άμεση εμπλοκή στο πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι διαγωνισμός, αλλά ένα πρόγραμμα υποστήριξης και ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Με το πρόγραμμα «Trophy-Τροφή Open Innovation» δίνεται η δυνατότητα σε νέες ομάδες φοιτητών και ερευνητών και νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της αγροδιατροφής, να:

1. παρουσιάσουν νέες ιδέες ή ερευνητικά ευρήματα

2. αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα

3. σχεδιάσουν εφαρμογές και νέες ψηφιακές επιχειρηματικές δραστηριοτήτων

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία του Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ACEin).

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Η ανοικτή καιτονομία ή Open Innovation είναι μια πρακτική ανάπτυξης καινοτομίας, η οποία υιοθετείται από πολλές εταιρείες σε όλο τον κόσμο και χρησιμοποιείται και ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Τα προγράμματα ανοιχτής καινοτομίας δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου, να διευρύνουν τα περιθώρια δημιουργίας αξίας και καινοτομίας σε τομείς που οι ίδιες επιλέγουν. Δημιουργούν με αυτόν τον τρόπο ένα πλαίσιο ανάπτυξης συνεργειών που ξεπερνούν τα στενά εταιρικά όρια και εμπλέκουν παραγωγικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και start-ups.

Θεματικές του Προγράμματος

Για τις startups:

1. Feedback Sessions από τα στελέχη της ΤΡΑΤΑ με κάθε startup. 

2. Παρουσιάσεις για την στρατηγική και τις θεματικές από την ΤΡΑΤΑ

3. Εργαστήρια για το pivoting και την ανάπτυξης καινοτομίας από το ACEin

4. Mentoring sessions και παρουσιάσεις μετά την εξειδίκευση των προτάσεων, με την συνεργασία των στελεχών της ΤΡΑΤΑ και εξειδικευμένους συνεργάτες

5. Επιλογή 1 λύσης που έχει ενδιαφέρον πιλοτικής εφαρμογής, μετά τις παρουσιάσεις και με διαδικασίες αξιολόγησης

6. Η επιλεγμένη πρόταση/λύση, θα λάβει ως βραβείο €2.000 και τη δυνατότητα ανάπτυξης περαιτέρω συνεργασίας με την ΤΡΑΤΑ.

Για τις ομάδες:

1. Feedback Sessions από τα στελέχη της ΤΡΑΤΑ με κάθε ομάδα

2. Ideas generation bootcamp, εργαστήριο ανάπτυξης καινοτομίας, δραστηριότητες δημιουργίας / ανάπτυξης ομάδων από το ACEin

3. Mentoring sessions και παρουσιάσεις μετά την εξειδίκευση των προτάσεων, με την συνεργασία των στελεχών της ΤΡΑΤΑ και εξειδικευμένους συνεργάτες

4. Επιλογή 2 λύσεων που έχουν ενδιαφέρον πιλοτικής εφαρμογής, μετά τις παρουσιάσεις και με διαδικασίες αξιολόγησης

5. Οι δύο καλύτερες προτάσεις/λύσεις, θα λάβουν ως βραβείο €2.000 και τη δυνατότητα ανάπτυξης περαιτέρω συνεργασίας με την ΤΡΑΤΑ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Νεοφυείς επιχειρήσεις και νέες ομάδες με νέες ιδέες ή ερευνητικές εργασίες και λύσεις σε κάθε στάδιο ανάπτυξης.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, μετά από αξιολόγηση, θα επιλεγούν μέχρι 10 startups και μέχρι 10 ομάδες, οι οποίες και θα προκρηθούν στην τελική φάση του Trophy-Tρoφή Open Innovation, by Trata. 

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

1. Start-ups και μικρές επιχειρήσεις

  • Με λύσεις ή προϊόντα που αφορούν συνθετικές και εναλλακτικές πρωτεϊνούχες θαλάσσιες τροφές
  • Με λύσεις ή προϊόντα που αφορούν την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων αλιευμάτων
  • Λύσεις ή προϊόντα που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν (pivoting), στις ανάγκες του προγράμματος

 

2. Ερευνητές και φοιτητές - ομάδες και εργαστήρια

  • Με ιδέες ή έρευνα για λύσεις ή προϊόντα που αφορούν συνθετικές και εναλλακτικές πρωτεϊνούχες θαλάσσιες τροφές
  • Με ιδέες ή έρευνα για λύσεις ή προϊόντα που αφορούν την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων αλιευμάτων
  • Με συμμετοχή σε σχήματα που ασχολούνται με λύσεις ή προϊόντα που αφορούν συνθετικές και εναλλακτικές πρωτεϊνούχες θαλάσσιες τροφές
  • Με συμμετοχή σε σχήματα που ασχολούνται με λύσεις ή προϊόντα που αφορούν την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων αλιευμάτων
Ιδρυτικός Δωρητής

Με την Υποστήριξη