Συνεργασίες - Υποστηρικτές

Συνεργασίες - Υποστηρικτές

Το όραμά μας για την ενδυνάμωση των νέων και την αναζωογόνηση του αγροδιατροφικού κλάδου είναι συλλογική υπόθεση. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων μας, έχουμε επιλέξει να συνεργαζόμαστε με καταξιωμένους φορείς (τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα), οι οποίοι με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους υποστηρίζουν το έργο μας και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας μας.

Δημόσιοι, τοπικοί και κλαδικοί φορείς
Ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί φορείς
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ιδρύματα
Φορείς υποστήριξης επιχειρηματικότητας