ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Πλαστικά στη Γεωργία

Η χρήση πλαστικών στη γεωργία είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη, καθώς χρησιμοποιούνται σε πολλές αγροτικές εργασίες. Η ρύπανση που προκαλείται από τα πλαστικά γεωργικής χρήσης είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς μόνο το 10% των γεωργικών πλαστικών ανακυκλώνεται παγκοσμίως.

Η κατάσταση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ελλείψεις στην καταγραφή των παραγόμενων και χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων, ενώ οι κυρίαρχες πρακτικές διαχείρισης είναι η διάθεση στο έδαφος και η  καύση, με τα τα εναπομείναντα απόβλητα αγροτικών πλαστικών να καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Οι κανονισμοί της Ε.Ε. θα συνεχίσουν  να επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) αγγίζει ήδη αυτά τα ζητήματα. Οι εξελίξεις αυτές θα έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στις γεωργικές πρακτικές όσο και στην ικανότητα των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Ήδη επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών διεθνώς και βλάπτουν την  επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» ξεκίνησε μια εθνική προσπάθεια για την υπεύθυνη διαχείριση  των αποβλήτων από τα πλαστικά γεωργίας.

Στόχοι μας είναι:

  • η υποστήριξη των νέων αγροτών, ώστε να εξασφαλίσουν τη μελλοντική επιχειρηματική τους ανταγωνιστικότητα υιοθετώντας πρακτικές ορθής διαχείρισης
  • η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμβολή του αγροτικού τομέα, ως μέρος της λύσης για το περιβάλλον.

Οι δράσεις μας, ξεκινήσαν με την υλοποίηση μιας κλειστής συνάντησης εργασίας (09/12/2019) από κοινού με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη με τη συνεργασία του ΕΣΥΦ, όπου ειδικοί επιστήμονες, θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και εκπρόσωποι εμπλεκομένων μερών, παραγωγοί, εταιρίες ανακύκλωσης κ.α.  ανέδειξαν όλες τις νέες εξελίξεις και τους προβληματισμούς στον τομέα των πλαστικών γεωργίας καθώς και την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του αγροτικού κόσμου. 

Μπορείτε να διαβάσετε τις παρουσιάσεις της κλειστής συνάντησης εργασίας, ακολούθως. 

Ως επόμενο βήμα, το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» ανέθεσε στην εξειδικευμένη περιβαλλοντολόγο κ. Χριστίνα Κονταξή, την εκπόνηση έρευνας σχετικά με την χρήση των πλαστικών στη γεωργία στην Ελλάδα, η οποία και συνέταξε μια σύντομη έκθεση πορισμάτων αναφορικά με την κατάσταση στην Ελλάδα και το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., ως ένα πρώτο εργαλείο χαρτογράφησης και εξεύρεσης λύσεων για τα γεωργικά πλαστικά απόβλητα.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση πορισμάτων για την χρήση των πλαστικών στην γεωργία στην Ελλάδα.   

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Με βάση τα προηγούμενα, το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» ανέλαβε επιπλέον την πρωτοβουλία να υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα υπεύθυνης διαχείρισης αποβλήτων αγροτικών πλαστικών.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
  • Πιλοτική δράση διαλογής, μεταφοράς και ορθής διαχείρισης πλαστικών δοχείων

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το  πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» συντονίζει τη συζήτηση και τη συνεργασία μεταξύ των βασικών παικτών του οικοσυστήματος και διασυνδέει τους χρήστες, τις εταιρείες ανακύκλωσης, τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής και τους θεσμικούς φορείς.