Άξονες Δράσης

CarboFarmHub: Μία πρωτοβουλία του Erasmus+ με στόχο την προώθηση διασυνοριακών δικτύων γνώσης

Η ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ (NEAGEN) συντονίζει το έργο με τίτλο: Carbon Farming Awareness Hub μαζί με άλλους πέντε εταίρους. Οι συνεργαζόμενοι εταίροι του έργου είναι o  μη κυβερνητικός οργανισμός Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (ΑΚΕP) και το ερευνητικό ινστιτούτο Θεόφραστος (Theophrastus) από την Ελλάδα. Ο μη κυβερνητικός οργανισμός Ecovalia από την Ισπανία, ο Agrobioαπό την Πορτογαλία και το εκπαιδευτικό κέντρο Centoform από την Ιταλία. 

Το Carbon Farming Awareness Hub (CarboFarmHub) είναι μία πρωτοβουλία του  Erasmus+ η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή. 

Σκοπός του έργου είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο κέντρων ευαισθητοποίησης σε τέσσερις χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.

Το έργο επικεντρώνεται στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και των δεξιοτήτων, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων πολιτών και αγροτών, προκειμένου να τους προετοιμάσει για τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την αυξανόμενη ζήτηση βιώσιμων συστημάτων τροφοδοσίας, ιδίως στην Ευρώπη, μέσω του Green Deal, την στρατηγικής Farm2Fork και του Soil Mission ώστε να μειώσει το αποτύπωμα των αγροτικών προϊόντων.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "CarbonFarmingAwarenessHub (CarboFarmHub)" η ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ (NEAGEN) φιλοξένησε τoν  μη κυβερνητικό οργανισμό Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (ΑΚΕP) και το ερευνητικό ινστιτούτο Θεόφραστος (Theophrastus) από την Ελλάδα. Τον μη κυβερνητικό οργανισμός Ecovalia από την Ισπανία, το Agrobio από την Πορτογαλία και το εκπαιδευτικό κέντρο Centoform από την Ιταλία.

Διοργανώθηκε ένα workshop στις 26 Ιανουαρίου 2024 με σκοπό την διάδοση του έργου στους ενδιαφερόμενους. Την συνάντηση εργασίας  άνοιξε ο Δρ. Δημήτρης Βολουδάκης, όπου καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, έθεσε το πλαίσιο του εργαστηρίου και παρουσίασε το Έργο CarbonFarmingHub. Έπειτα  ο Ιωσήφ Μποτετζαγιάς, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και μέλος του ερευνητικού ινστιτούτου Θεόφραστος έκανε μία παρουσίαση με τίτλο: "Αγροτική Δραστηριότητα για τον Άνθρακα στην ΕΕ: Προοπτικές και Προκλήσεις", ο οποίος παρείχε λεπτομερή επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της αγροτικής δραστηριότητας για την δέσμευση άνθρακα στην Ευρώπη και επεσήμανε τις ευκαιρίες κυρίως για τους αγρότες αλλά και τους κινδύνους του greenwashing. Στην δεύτερη παρουσίαση, με τίτλο "Εφαρμογές της Κυκλικής Οικονομίας στη Γεωργία", ο Γιώργος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής στο Αγρονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μας υπενθύμισε ότι παρόλο που πολλοί αγρότες εφαρμόζουν ήδη καλές πρακτικές, υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες σχετικά τη δέσμευση άνθρακα. Στην τελευταία παρουσίαση με τίτλο  "Υπολογισμός των εκπομπών CO2 σε οικοσυστήματα δασών", ο Νίκος Φύλλας, Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρουσίασε τις μεθοδολογίες της δέσμευσης άνθρακα σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα και συζήτησε τα διάφορα αποτελέσματα που προέκυψαν από διάφορες μεθόδους.