Trophy-Τροφή Challenge

Το Trophy-Τροφή Challenge είναι ο μεγαλύτερος Διαγωνισμός Τεχνολογικής Καινοτομίας για ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρηματικές ιδέες και startups, οι οποίες αναπτύσσουν εμπορικές και επιχειρηματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον κλάδο της αγροδιατροφής. O διαγωνισμός έχει υλοποιηθεί ήδη 3 φορές επιτυχώς (2019, 2020, 2021) και αποτελεί πλέον θεσμό για τον κλάδο της αγροδιατροφής. Μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει 95 start-ups και ομάδες στις οποίες συμμετείχαν φοιτητές και ερευνητές από 20 πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και ινστιτούτα. Οι συνολικά 12 νικητές του προγράμματος έχουν κερδίσει χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 70.000 €, ενώ συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά ταξίδια στα ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου Rutgers των ΗΠΑ, λαμβάνοντας επιχειρηματική υποστήριξη και mentoring.

Το Trophy-Τροφή Challenge επενδύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση του ελληνικού αγροδιατροφικού οικοσυστήματος καινοτομίας, ενώ αναδεικνύει και επιβραβεύει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και start-ups που δραστηριοποιούνται στους τομείς του agri-tech, food-tech και agrologistics, με προϊόντα και υπηρεσίες που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής, ακόμα και σε αρχικά στάδια ανάπτυξης. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συνεργαστούν με σημαντικούς φορείς του ελληνικού και διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας και να αναπτυχθούν, μέσω εξατομικευμένης υποστήριξης, αποκτώντας πρόσβαση σε ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης και χρηματοδότησης και χρηματικά έπαθλα.

To Trophy-Τροφή Challenge αφορά προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες που ξεχωρίζουν για την καινοτομία και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, σε τομείς της αγροδιατροφής, όπως τη γεωργική και τη ζωική παραγωγή (μεταξύ άλλων μηχανήματα, ΙοΤ, software και διαδικασίες, της επεξεργασίας), την τεχνολογία τροφίμων, τη βιοτεχνολογία, τις συσκευασίες, καθώς και τα agrologistics, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!Στόχοι Διαγωνισμού

1. Αύξηση του αριθμού των ελληνικών startups στον τομέα της τεχνολογίας γεωργίας και τροφίμων.

2. Kινητοποίηση και υποστήριξη νέων ομάδων που αναπτύσσουν νέες καινοτόμες προτάσεις στον αγροδιατροφικό τομέα.

3. Καλλιέργεια νοοτροπίας και ανάπτυξης επιχειρηματικής κουλτούρας στους νέους που ενδιαφέρονται για τον τομέα της αγροδιατροφής.

4. Ανάπτυξη γόνιμου περιβάλλοντος για την αλληλεπίδραση φοιτητών και ερευνητών από διαφορετικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. 

5. Υποστήριξη της δημιουργίας ενός ελληνικού αγροδιατροφικού οικοσυστήματος, ζωντανού, τεχνολογικού και καινοτόμου.

Οι δύο κατηγορίες συμμετοχής είναι:

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

1. Startups / AgriTech & FoodTech


2. Ideas / AgriTech, FoodTech & Agrologistics

Ο Διαγωνισμός «Trophy - Τροφή Challenge» περιλαμβάνει τρεις φάσεις υλοποίησης

1η Φάση (10/10-6/11/2022):

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, απαντώντας συγκεκριμένες ερωτήσεις κι αναρτώντας συνοδευτικά έγγραφα.

2η Φάση (7-13/11/2022):

H Οργανωτική Επιτροπή ελέγχει τις αιτήσεις της 1ης Φάσης και όσες επιλεγούν αξιολογούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία επιλέγει τις έως δεκαπέντε (15) καλύτερες ομάδες από την κατηγορία Agri-Tech και Food-Tech Start-ups και τις έως δεκαπέντε (15) καλύτερες ομάδες από την κατηγορία Αgri-Tech, Food-Tech & Agrologistics Ideas.

Οι έως τριάντα (30) καλύτερες ομάδες συμμετέχουν σε ένα διήμερο bootcamp και λαμβάνουν καθοδήγηση από μέντορες, για να παρουσιάσουν στο τέλος της δεύτερης ημέρας τις προτάσεις τους εκ νέου στην Ελεγκτική Επιτροπή. Από αυτή την αξιολόγηση, έξι (6) ομάδες από την κατηγορία Agri-Tech και Food-Tech Start-ups και έξι (6) ομάδες από την κατηγορία Αrgri-Tech, Food-Tech & Agrologistics Ideas παρουσιάζουν τις προτάσεις τους στην Κριτική Επιτροπή, από όπου και θα προκύψουν οι δύο (2) νικητές για την κάθε κατηγορία.

Οι νικήτριες ομάδες θα είναι τέσσερις (4):

  • μία (1) ομάδα από την κατηγορία Agri-Tech Start-up,
  • μία (1) από την κατηγορία Food-Tech Start-up, και
  • δύο (2) από την κατηγορία Αgri-Tech, Food-Tech & Agrologistics Ideas.

Η τελική ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί σε ζωντανή εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη στις 30 Νοεμβρίου 2022.

3η Φάση (1/12/2022– 15/4/2023):

Οι τέσσερις (4) νικήτριες ομάδες εντάσσονται σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης, διάρκειας τριών (3) μηνών το οποίο περιλαμβάνει:

  • εξατομικευμένη υποστήριξη και συμβουλευτική, από αναγνωρισμένα στελέχη της αγοράς και διεθνείς ακαδημαϊκούς από το Rutgers University, ΗΠΑ (2 ημέρες/ομάδα).
  • business mentoring από το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος - ΚΕΜΕΛ (20 ώρες/ομάδα).
  • πρόσβαση σε ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης και χρηματοδότησης
  • έπαθλα για την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης των προτάσεων συνολικού ύψους €30.000 
  • δυνατότητα πιλοτικών δοκιμών πεδίου
Κατηγορίες του Διαγωνισμού

Agri-Tech

(Πρωτογενής Παραγωγή)

Συστήματα άρδευσης και διαχείρισης νερού

Συστήματα θρέψης και βελτίωσης εδάφους

Συστήματα φυτοπροστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων

Ενεργειακά συστήματα στη γεωργία και μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Πληροφοριακά συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Συστήματα ελεγχόμενου περιβάλλοντος (θερμοκήπια/κτηνοτροφία)

Ρομποτικά συστήματα και αυτοματισμοί στη γεωργία και Άλλοι σχετικοί τομείς

Food-Tech

(Επεξεργασία και Ποιότητα Τροφίμων)

Αγρο-βιοτεχνολογία

Βιοπαραγωγή

Βιοδιύλιση και τροφικά απόβλητα

Ιχνηλασιμότητα & blockchain / γνησιότητα / νοθεία /

Τεχνολογίες επεξεργασίας και ασφάλειας τροφίμων

Καινοτόμες μορφές τροφίμων (π.χ. φυτικές πρωτεΐνες, παραγωγή εντόμων, μικροφυκιών)

Έξυπνη σήμανση τροφίμων

Ηλεκτρονικές πλατφόρμες διάθεσης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων

Μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας και μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Άλλοι σχετικοί τομείς

Agrologistics

(η εφοδιαστική αλυσίδα ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης)

Ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια του προϊόντος (παραγωγή, αποθήκευση, συσκευασία, εμπορία, πώληση)

Ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων

Καινοτομία στην τυποποίηση και συσκευασία

Διασύνδεση παραγωγών, τυποποιητών, μεταφορών και εμπόρων με τους τελικούς καταναλωτές

Δημιουργία τοπικών πρότυπων agrologistics hubs, με τη σύνδεση παραγωγών, λιμανιών και μεταφορικών εταιρειών

Υπεραξία και καινοτομία που προέρχεται από την ανάπτυξη του 5G δικτύου

Άλλοι σχετικοί τομείς

Συνδιοργάνωση

  

Χορηγοί

       

Υπό την Αιγίδα

  
 

Χορηγοί σε είδος

         

Χορηγοί Επικοινωνίας