ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τοπικά προϊόντα Δήμου Αγιάς: Από την παραγωγή στο ράφι

 

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και τον Δήμο Αγιάς σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγής Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Μελιβοίας «Η ΑΘΑΝΑΤΗ» με σκοπό την στήριξη του αγροτικού τομέα ώστε να ανταποκριθεί στην ανάγκη για υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα και Βιώσιμη Γεωργία σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Δήμου και στα πλαίσια των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Καινοτόμες μέθοδοι, νέες τεχνολογίες και εργαλεία θα συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και στην αλλαγή της νοοτροπίας των συμμετεχόντων μέσω της εξωστρέφειας και των δυνατοτήτων συνεργασίας που θα προκύψουν από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 Άξονες:

Ο 1ος Άξονας εστιάζει στην ανάγκη των αγροτών να προστατεύσουν την καστανιά, να μειώσουν το κόστος της φυτοπροστασίας και να βελτιώσουν την ποιότητα με τη χρήση βιολογικών εντομοκτόνων. 

Ο 2ος Άξονας χωρίζεται σε τρεις διακριτές ενότητες καιβασίζεται σε ένα πολύ λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης που περιλαμβάνει κάθε μέρος της καλλιεργητικής διαδικασίας, πρόσβαση σε καινοτόμες καλλιεργητικές μεθόδους και Πιστοποιήσεις Υψηλής Ποιότητας, τη σύνδεση μεταξύ των τοπικών αγροτικών προϊόντων και του τουριστικού τομέα, δεξιότητες και ικανότητες των αγροτών, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείριση πωλήσεων που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την ποιότητα των τοπικών αγροτικών προϊόντων του Δήμου Αγιάς.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Αίτηση Συμμετοχής

 

Σκοπός Προγράμματος

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των νεαρών αγροτών που ζουν σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, να τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες δεξιότητες και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και να τους υποστηρίξει στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στον τόπο καταγωγής τους. 


Σε ποιους απευθύνεται

Δενδροκαλλιεργητές, Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγής Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Μελιβοίας «Η ΑΘΑΝΑΤΗ», γεωπόνοι, τοπικοί φορείς του τουρισμού, επιχειρηματίες, μέλη συλλόγων και φορέων, άνεργοι από το Δήμο Αγιάς.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν και τους 2 Άξονες.

Για τον Άξονα 1 επιλέγουν υποχρεωτικά όλες τις θεματικές ενότητες.

Για τον Άξονα 2 έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν όποια ενότητα επιθυμούν.

  

Πρόγραμμα σπουδών

Το έργο περιλαμβάνει δύο άξονες:

1. Φυτοπροστασία – Σύγχρονοι καινοτόμοι και οικολογικοί τρόποι καταπολέμησης των ασθενειών της καστανιάς

2. Σύγχρονες  Μέθοδοι Παραγωγής, Πιστοποίησης, Συσκευασίας και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων

ΑΞΟΝΑΣ 1: Φυτοπροστασία – Σύγχρονοι καινοτόμοι και οικολογικοί τρόποι καταπολέμησης των ασθενειών της καστανιάς

1. Χρήση φερομονών και παγίδων φερομόνης

2. Βιολογικά εντομοκτόνα

3. Εφαρμογή ψεκασμού ακριβείας με την χρήση νέων τεχνολογιών

4. Περιβαλλοντικοί Δείκτες – Ορθή χρήση φυτοφαρμάκων – Ορθολογική διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων

ΑΞΟΝΑΣ 2: Σύγχρονες  Μέθοδοι Παραγωγής, Πιστοποίησης, Συσκευασίας και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων.

Ενότητα 1: Καλλιεργητικές Μέθοδοι, Έλεγχος Ποιότητας και Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων

1. Γεωργία Ακριβείας

2. Agroecology

3. Συστήματα Ελέγχου Ποιότητας – Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

4. Επεξεργασία και συσκευασία νωπών αγροτικών προϊόντων

5. Retail Sales of Agricultural Products – Direct Sales of Agricultural Products – Νομοθεσία – Εργαλεία – Purchasing Habits Analysis – Customer Needs Analysis

5.1 Marketing αγροτικών προϊόντων + Μarketing εξαγωγών

5.2 Διαδικασίες εξαγωγών & Contracting

6. E-banking, E-Commerce, Χρήση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση πωλήσεων αγροτικών προϊόντων

7. Συστήματα Ελέγχου Ποιότητας – Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας

(IFS/BRC) GLOBALGAP/GLOBALGAP GRASP -ΠΟΠ – ΠΓΕ – Βιολογική Γεωργία

Ενότητα 2: Μεταποίηση Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων

1. Βιολογικά Τρόφιμα και Ποτά

2. Μεταποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων – Παραδοσιακές συνταγές – Μέθοδοι μεταποίησης – Αντικατάσταση ζάχαρης – Χρήση στέβιας

Ενότητα 3: Διασύνδεση Γεωργίας και Τουρισμού

1. Επισκέψιμα αγροκτήματα – Τουριστικό προϊόν

2. Συνδέοντας τον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα – Στρατηγική βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης 

 

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2021-22

Δήμος Αγιάς

 

Διάρκεια δράσης

12 μήνες

Η παρουσία είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 2 ή 3 ημέρες κάθε μήνα (κατά προσέγγιση). Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σε περίπτωση αλλαγών λόγω των περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας.

 

Πληροφορίες

Θεοδώρα Πατσιαβούδη

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, Δήμος Αγιάς

email: theocgn1520@hotmail.com

τηλ: 6974508249

 

 Αίτηση Συμμετοχής 

 

topika-proionta-dhmoy-agias-apo-thn-paragogh-sto-rafi