ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κρεοπαραγωγός ΠτηνοτροφίαΣύντομη περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), με την επιστημονική καθοδήγηση καταξιωμένων επιστημόνων με επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο, τόσο από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα όσο και από την αγορά. Επικεφαλής της δράσης είναι ο Μιχάλης Γκολιομύτης, Επίκουρος Καθηγητής του ΓΠΑ, με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση επαγγελματιών και νεοεισερχόμενων στον κλάδο της κτηνοτροφίας (κατάρτιση Νέων Αγροτών κλπ). Το πρόγραμμα κατάρτισης «Κρεοπαραγωγός Πτηνοτροφία», θα παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του κλάδου παραγωγής κρέατος πτηνών με ανάλυση όλων των παραγόντων που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, παραγωγικού και οικονομικού. Η εφαρμογή των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους-παραγωγούς, υποψήφιους και νυν, αναμένεται να έχει οφέλη ως προς τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μονάδων τους με σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

Οι ωφελούμενοι θα είναι 20 νέοι/ες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 40 ώρες, εκ των οποίων οι 32 ώρες είναι θεωρία και οι 8 ώρες είναι πρακτική άσκηση σε πτηνοτροφείο.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 

 Αίτηση Συμμετοχής


Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι να εφοδιαστούν οι εκπαιδευόμενοι με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες  που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτροφή κρεοπαραγωγών πτηνών, όπως κοτόπουλο και γαλοπούλα, και να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις του κλάδου της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας που είναι ίσως ο πλέον δυναμικός κλάδος της κτηνοτροφίας.

Νέοι πτηνοτρόφοι που ήδη εκτρέφουν κρεοπαραγωγά ορνίθια ή γαλοπούλες θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εκτροφών τους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, με σεβασμό στο περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες και τις επιθυμίες της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο τόσο σε επίπεδο εξοπλισμών, όσο και διαχείρισης ζώων και υγιεινής.

Νεοεισερχόμενοι στον κλάδο θα αποκτήσουν τα απαραίτητα μαθησιακά εφόδια ώστε να ξεκινήσουν με επιτυχία την εκτροφή των κρεοπαραγωγών πτηνών και να αποφύγουν λάθη που συνήθως γίνονται από κάποιον/α που ξεκινάει μια μονάδα για πρώτη φορά.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε νέους/ες που είναι:

 • πτηνοτρόφοι,
 • υποαπασχολούμενοι στην πτηνοτροφία με λίγη ή καθόλου εμπειρία,
 • άνεργοι που σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη λειτουργία μονάδας εκτροφής κοτόπουλου ή γαλοπούλας, κατά προτίμηση στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου (πχ Νέοι Αγρότες, σχέδιο βελτίωσης κλπ).

 

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

 • Παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης του κλάδου της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας την Ελλάδα και στον κόσμο, προκλήσεις και προοπτικές
 • Βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές εκτροφής:κρεοπαραγωγών ορνιθίων, πατρογονικών σμηνών κρεοπαραγωγής, γαλοπούλας
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διατροφή των  πτηνών
 • Μέτρα βιοασφάλειας
 • Εμβολιασμοί και ασθένειες κρεοπαραγωγών πτηνών
 • Κανόνες ευζωίας
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις πτηνοτροφικής μονάδας
 • Σχεδιασμός και εξοπλισμός πτηνοτροφικής μονάδας
 • Εκτίμηση κόστους παραγωγής και οικονομικών δεικτών βιωσιμότητας μιας μονάδας

 

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2021-22

Ιωάννινα

 

Διάρκεια δράσης

10 ημέρες. Η παρουσία είναι υποχρεωτική. 

 

Περισσότερες πληροφορίες

Μιχάλης Γκολιομύτης

Τηλ: 2105294963, 2105294446

Εmail: mgolio@aua.gr

 

 Αίτηση Συμμετοχής

ptinotrofia