ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ευφυής Δενδροκομία με χρήση UAVs


Σύντομη περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν η Συστάδα (cluster) εταιρειών ‘ΙΚΕ Πυρηνόκαρπων’ (Δίκτυο Πυρηνόκαρπων Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία), ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ράχης Πιερίας ‘ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ’ και ο Δήμος Νάουσας. Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου είναι ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ευστράτιος Στυλιανίδης.

Συνολικά 50 νέοι που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη δενδροκομία ή δενδροκόμοι με μέτρια ή εκτεταμένη εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη δενδροκομία. Το πρόγραμμα διαρκεί 28 ώρες και θα υλοποιηθεί στην Ημαθία και στην Πιερία (συνολικά 56 ώρες και για τις δύο περιοχές). Περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Αίτηση Συμμετοχής

 

Σκοπός Προγράμματος

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των αγροτών της Κεντρικής Μακεδονίας στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών που θα επιτρέψουν τη μετάβαση από τη συμβατική στην «έξυπνη» Δενδροκομία του μέλλοντος. 

 

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  1. Εισαγωγή στις καινοτομίες παραγωγής φρούτων
  2. Εντοπισμός και κατανόηση προβλημάτων παραγωγής φρούτων
  3. Διερεύνηση πιθανών λύσεων σε προβλήματα παραγωγής
  4. Γνωριμία με καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες παρακολούθησης


Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2021-22

Ημαθία και Πιερία


Διάρκεια δράσης

12 μήνες
Η παρουσία είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 3 ή 4 ημέρες κάθε μήνα (κατά προσέγγιση).

 

Περισσότερες πληροφορίες

Ελένη Καραχάλιου:
email: ekaracha@plandevel.auth.gr

Ιωάννης Ταβαντζής:
email: tvioannis@plandevel.auth.gr 

 

Αίτηση Συμμετοχής

eyfyhs-dendrokomia-me-xrhsh-uavs