ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τοπική παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος από ελληνικές αυτόχθονες φυλές

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και στοχεύει στην υποστήριξη του κλάδου της εκτατικής βοοτροφίας, παρέχοντας ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο αξιοποίησης του κρέατος που παράγεται από ελληνικές Αυτόχθονές Φυλές Βοοειδών.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 31/5/2020

Αίτηση Συμμετοχής

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του δράσης είναι η υποστήριξη της οικονομικής βιωσιμότητας των κοινοτήτων του ορεινού όγκου της Ροδόπης, η διαφοροποίησης των προϊόντων ως μέσω αυξημένης αντίληψης της προστιθέμενης αξίας για τον καταναλωτή, ένα δίκαιο τμήμα των οποίων θα επιστρέψει στους κτηνοτρόφους, και η  προστασία των αυτόχθονων φυλών που απειλούνται, καθιστώντας τες εμπορικά βιώσιμες σύμφωνα με το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και κατάρτιση σε νέους, ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών. Συμπεριλαμβάνει δυο κατηγορίες ωφελούμενων:

 • Υφιστάμενους και νέους κτηνοτρόφους, μελλοντικούς και υφιστάμενους επιστήμονες ζωικής παραγωγής, τροφίμων και κτηνιατρικής καθώς και επαγγελματίες σε κλάδους συναφείς με την παραγωγή και μεταποίηση του κρέατος.
 • Άτομα αλλά και φορείς παροχής υπηρεσιών σε εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες.

Η δράση αφορά βοοειδή ελληνικών φυλών που εκτρέφονται στους ορεινούς όγκους της Ροδόπης

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

Για την πρώτη κατηγορία ωφελούμενων

 • Διατροφή των ζώων
 • Υγεία και ευζωία των ζώων
 • Γενετική και αναπαραγωγή (Επιλογή και τεχνητή σπερματένγχυση
 • Διαχείριση βοσκοτόπων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών
 • Επεξεργασίας Κρέατος
 • Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων
 • Οργανοληπτική Αξιολόγηση
 • Οικονομική διαχείριση
 • Προώθηση και Marketing κτηνοτροφικών προϊόντων

Για τη δεύτερη κατηγορία ωφελούμενων

 • Δημιουργία Τουριστικών Εμπειριών
 • Γαστρονομικός Τουρισμός
 • Κοστολόγηση τουριστικών δράσεων και οικονομική διαχείριση

Περιοχή δράσης

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διάρκεια δράσης

12 μήνες

 Αίτηση Συμμετοχής

 

Περισσότερες πληροφορίες

Βίκυ Κρυσταλλίδου

Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Projects

Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Μαρίνου Αντύπα 54

Τ.Θ. 60097, 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης

τηλ. 2310- 492737