ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Εναλλακτικός Τουρισμός

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Έχει διάρκεια 2 εξάμηνα των 12 εβδομάδων έκαστο δηλ. 292 διδακτικές ώρες. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου είναι κατά κύριο λόγο θεωρητικά αλλά περιλαμβάνεται και ένα εκπαιδευτικό ταξίδι, ενώ τα μαθήματα του δεύτερου εξαμήνου είναι εφαρμοσμένα, με θεωρία και πρακτική  σε συνεργασία με τοπικούς εξωτερικούς συνεργάτες, επαγγελματίες του κλάδου του εναλλακτικού τουρισμού. Στο τέλος του εκπαιδευτικού έτους δίνεται στους καταρτιζόμενους με τις καλύτερες επιδόσεις η δυνατότητα πληρωμένης δίμηνης πρακτικής άσκησης σε επιλεγμένες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία πιστοποίησης από τον ΔΙΦΟΠ. (http://difop.uhc.gr/)

Οι αιτήσεις συμμετοχής του  συγεκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος έκλεισαν. 

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό  σχεδιάστηκε μετά από εκτενή έρευνα σχετικά με τις κλαδικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, σκοπός του είναι να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει νέους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον κλάδο αυτό είτε ως  επιχειρηματίες είτε ως στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και την αποδοτικότητα των υφιστάμενων επιχειρήσεων εναλλακτικού τουρισμού συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του κλάδου αυτού.

Σε ποιούς απευθύνεται

  • Νέοι (κάτω των 40 ετών), απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ ή ΑΕΙ/ΤΕΙ, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης μια ξένης γλώσσας, που ενδιαφέρονται είτε να εργαστούν είτε να επιχειρήσουν στο τομέα του  εναλλακτικού τουρισμού.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Δημιουργία Τουριστικών Εμπειριών.
  • Γαστρονομικός Τουρισμός.
  • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εναλλακτικού Τουρισμού.
  • Αγροτουρισμός: αρχές και πρακτικές.
  • Εισαγωγή στον Θαλάσσιο/Παράκτιο Τουρισμό.

Στο τέλος του β’ εξαμήνου ο καταρτιζόμενος έχει την ευκαιρία, σε συνεργασία με τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, να συμμετέχει στον σχεδιασμό και την παρουσίαση ενός νέου τουριστικού προϊόντος για μια διαφορετική κάθε χρόνο περιοχή εφαρμόζοντας τις θεωρητικές γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2019-20

Θεσσαλονίκη
Ιωάννινα
Βόλος

Διάρκεια δράσης

1 χρόνος

Περισσότερες πληροφορίες

Ανίσα Μπέλλου
Project Leader
Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Projects, Αμερικανική Γεωργική Σχολή,
Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Θ. 60097, 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης
τηλ. 2310-492848

Aίτηση Συμμετοχής

enallaktikos-toyrismos