ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται με την επιστημονική καθοδήγηση καθηγητών από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με συντονίστρια την Καθηγήτρια κ. Γ. Οικονόμου, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των ΦΑΦ και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων νεοεισερχόμενων στον τομέα των ΦΑΦ και κατάρτισης / επιμόρφωσης επαγγελματιών αγροτών.

Το πρόγραμμα κατάρτισης ΦΑΦ, παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σχετικά με την παραγωγή, την μεταποίηση και την εμπορία των συγκεκριμένων φυτικών ειδών για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον τομέα των ΦΑΦ.  

Η διάρκεια είναι 108 ώρες, εκ των οποίων οι 54 ώρες θεωρία και οι 54 ώρες πρακτική άσκηση σε καλλιέργειες ΦΑΦ, σε μονάδες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού (πιστοποιημένα φυτώρια) και σε μονάδες μεταποίησης.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Αίτηση Συμμετοχής

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα της υπαίθρου και εγκαθιστώντας ένα δίκτυο για τη προώθηση και την εμπορία των τοπικών ΦΑΦ μέσα από συμμετοχικά επιχειρηματικά σχέδια. Ταυτόχρονα, στόχο έχει να υποστηρίξει την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών ΦΑΦ όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά από την περιοχή της Θεσσαλίας. Το ερχόμενο εξάμηνο το πρόγραμμα επεκτείνεται στην Κρήτη όπου ο ίδιος  κύκλος σεμιναρίων θα διεξαχθεί στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) για την παραγωγή, την επεξεργασία και την εμπορία συγκεκριμένων ΦΑΦ που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από την ανεξέλεγκτη συλλογή τους.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Άνεργοι νέοι χωρίς εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών με απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (γεωπόνοι, μηχανικοί, χημικοί, φαρμακοποιοί, οικονομολόγοι).
 • Νέοι αγρότες που διαθέτουν γεωργικές εκτάσεις και κατάλληλο εξοπλισμό για γεωργικές πρακτικές.
 • Υποαπασχολούμενοι νέοι σε οικογενειακές επιχειρήσεις του κλάδου των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
 • Νέοι αγρότες που δραστηριοποιούνται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών και επιθυμούν να αναπτύξουν αγροτουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Πολλαπλασιασμό φυτών
 • Μεταφύτευση φυτών και εγκατάσταση φυτείας
 • Συστήματα διαχείρισης ζιζανίων, άρδευσης και λίπανσης
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Γεωργία
 • Συγκομιδή και αποξήρανση.
 • Παραλαβή αιθερίων ελαίων.
 • Τυποποίηση και θέματα marketing
 • Κατά περίπτωση, σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων & συμβουλευτική ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία που θα παραχθεί, από ειδικούς επιστήμονες.

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2019-20

Ένας νέος κύκλος εκπαιδεύσεων θα ξεκινήσει στα Χανιά Κρήτης (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων – ΜΑΙΧ) για 15 νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον τομέα των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών.

Πιο συγκεκριμένα, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά, το ερχόμενο εξάμηνο θα διεξαχθεί στα Χανιά ένας κύκλος σεμιναρίων στον Τομέα των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών σχετικά με την παραγωγή, την επεξεργασία και την εμπορία συγκεκριμένων φυτικών ειδών σε 15 νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον συγκεκριμένο κλάδο.

Η Κρήτη λόγω της μεγάλης παράδοσης στη χρήση αυτών των φυτών αλλά και της μοναδικής της βιοποικιλότητας αποτελεί ιδανική περίπτωση εφαρμογής καινοτομιών σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων υπό το συντονισμό του Προγράμματος Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά θα παράσχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευνητών και επιχειρηματιών από άλλα Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΦΑΦ. 

Διάρκεια δράσης

Έως 6 μήνες, εκπαίδευση πάνω σε τοπικά φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.
Η παρουσία είναι υποχρεωτική.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται  3 ή 4 ημέρες κάθε μήνα (κατά προσέγγιση).

Περισσότερες πληροφορίες

Άρτεμις Ρήγου
Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964

Αίτηση Συμμετοχής

aromatika-farmakeytika-fyta