Δράσεις

Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την επιστημονική καθοδήγηση πλειάδας έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου, επικεφαλής των οποίων είναι η κα. Οικονόμου, με μεγάλη εμπειρία χρόνων στην εκπαίδευση επαγγελματιών αγροτών.

Το πρόγραμμα κατάρτισης Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών, παρέχει εκπαίδευση σχετικά με την παραγωγή, την επεξεργασία και την εμπορία των συγκεκριμένων φυτικών ειδών, σε 15 νέους ετησίως.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 108 ώρες, εκ των οποίων οι 54 ώρες είναι θεωρία και οι 54 ώρες είναι πρακτική άσκηση στον αγρό.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα της υπαίθρου. Ταυτόχρονα, στόχο έχει να υποστηρίξει την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Άνεργοι νέοι χωρίς εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών με απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (γεωπόνοι, μηχανικοί, οικονομολόγοι).
  • Νέοι αγρότες που διαθέτουν γεωργικές εκτάσεις και κατάλληλο εξοπλισμό για γεωργικές πρακτικές.
  • Υποαπασχολούμενοι νέοι σε οικογενειακές επιχειρήσεις του κλάδου των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
  • Νέοι αγρότες που δραστηριοποιούνται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών και επιθυμούν να αναπτύξουν αγροτουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Μεταφύτευση και πολλαπλασιασμό φυτών
  • Μεταφύτευση φυτών
  • Συστήματα διαχείρισης ζιζανίων και άρδευσης και γονιμοποίησης.
  • Συγκομιδή
  • Τυποποίηση και θέματα marketing
  • Κατά περίπτωση, σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων & συμβουλευτική ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία που θα παραχθεί από ειδικούς επιστήμονες

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2018-19

Τρίκαλα Θεσσαλίας

Διάρκεια δράσης

Έως 6 μήνες, εκπαίδευση πάνω σε τοπικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
Η παρουσία είναι υποχρεωτική
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται  3 ή 4 ημέρες κάθε μήνα (κατά προσέγγιση)

Περισσότερες πληροφορίες

Άρτεμις Ρήγου
Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964