ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Μαστιχόδεντρα: Διασφαλίζοντας το μέλλον ενός εθνικού προϊόντος

 

Σύντομη Περιγραφή

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, ανακοινώνει την έναρξη του δωρεάν προγράμματος κατάρτισης και συμβουλευτικής «Μαστιχόδεντρα: Διασφαλίζοντας το μέλλον ενός εθνικού προϊόντος - Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Καινοτομίας στη Χίο». 

Το πρόγραμμα έρχεται σε συνέχεια της πετυχημένης δράσης «Μαστιχόδεντρα: Σύγχρονες τεχνικές πολλαπλασιασμού και καλλιέργειας», που υλοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2021 έως και τον Μάιο του 2023 στη Χίο και κατά την οποία εκπαιδεύτηκαν 48 καλλιεργητές μαστιχόδεντρων πάνω σε νέες πρακτικές, ώστε να εξελιχθούν στους πλέον καταρτισμένους μαστιχοπαραγωγούς του αύριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο και συστηματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους μαστιχοπαραγωγούς, αναλύοντας την αλυσίδα αξίας, από την παραγωγή μέχρι και τους σύγχρονους τρόπους χρήσης της μαστίχας. 

Το πρόγραμμα «Μαστιχόδεντρα: Διασφαλίζοντας το μέλλον ενός εθνικού προϊόντος - Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Καινοτομίας στη Χίο», μέσω της επιμόρφωσης 20 επιλεγμένων, ειδικά καταρτισμένων μαστιχοπαραγωγών, σε συνεργασία με τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, την  Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει στόχο να δημιουργήσει το πρώτο οργανωμένο δίκτυο μεταφοράς τεχνογνωσίας και καινοτομίας για την καλλιέργεια της μαστίχας στο νησί της Χίου, από τον παραγωγό προς τον παραγωγό (peer to peer).

Το δίκτυο αυτό θα ωφελήσει κάθε ενδιαφερόμενο/η μαστιχοπαραγωγό από τα 24 μαστιχοχώρια που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα. Καθόλη τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου κάθε ενδιαφερόμενος/η μαστιχοπαραγωγός θα επιμορφώνεται σε αντικείμενα για την καλλιέργεια της μαστίχας - τα οποία περιγράφονται παρακάτω -  μέσω διαδραστικής μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών θα πραγματοποιείται μέσω ομάδων μεταφοράς που θα δημιουργηθούν ανά συστάδα χωριών, με σημείο αναφοράς τους 20 ειδικά καταρτισμένους μαστιχοπαραγωγούς.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 φάσεις υλοποίησης:

1. Η πρώτη φάση, περιλαμβάνει την επιλογή 20 μαστιχοπαραγωγών, από τα 24 Μαστιχοχώρια της Χίου, που διαθέτουν ήδη σχετική εμπειρία στη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης θα προετοιμαστούν   για να εκπαιδεύσουν τους μαστιχοπαραγωγούς της περιοχής τους, α. μέσα από ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών και εργαλείων παρακολούθησης μαθησιακών στόχων και β. μέσα από σεμινάρια εμβάθυνσης σε τεχνικά θέματα και καλλιεργητικούς χειρισμούς. Οι 20 επιλεγμένοι μαστιχοπαραγωγοί θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς στην περιοχή τους.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή προς τους ενδιαφερόμενους μαστιχοπαραγωγούς, μετά από  σχετική αίτησή τους, μέχρι την Πέμπη, 30 Νοεμβρίου, 2023.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Α' ΦΑΣΗ

2. Κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος, οι μαστιχοπαραγωγοί της Χίου, με σημείο αναφοράς τους 20 επιλεγμένους επιμορφωτές μαστιχοπαραγωγούς της πρώτης φάσης, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τεχνογνωσία για την καλλιέργεια της μαστίχας, δημιουργώντας ομάδες μεταφοράς και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, σε συνεργασία με τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και το Εργαστήριο Ανθοκομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα μεταφέρονται από τους 20 επιλεγμένους μαστιχοπαραγωγούς, κρίσιμα ερωτήματα ή προβλήματα των παραγωγών στην  Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, για επίλυσή τους. Η υλοποίηση αυτής της φάσης θα πραγματοποιηθεί ενδεικτικά μέσω θεωρητικών εκπαιδεύσεων από καθηγητές Πανεπιστημίου, επιδεικτικών αγρών, ενημερωτικών ημερίδων και άλλων δράσεων με ενεργή συμμετοχή των παραγωγών.

Η συμμετοχή θα είναι ανοιχτή καθόλη την διάρκεια του προγράμματος προς όλους τους ενδιαφερόμενους μαστιχοπαραγωγούς της τοπικής κοινότητας, μετά από σχετική αίτησή τους.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Β΄ ΦΑΣΗ

Η δράση σχεδιάζεται και υλοποιείται  σε  συνεργασία με το Εργαστήριο Ανθοκομίας, του Τμήματος Γεωπονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και  την  Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Η επιστημονική ομάδα πλαισιώνεται από πλειάδα έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου, συντονιστής των οποίων είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Στέφανος Χατζηλαζάρου.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Οι συμμετέχοντες της πρώτης φάσης θα πρέπει να είναι:

- Ηλικίας 18-45 ετών (ή 46-55 εφόσον δεν συμπληρωθεί η προηγούμενη ομάδα)

- Μέλη των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου

- Πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης  και να έχουν χρόνο και διάθεση ώστε να μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους στους υπόλοιπους παραγωγούς της περιοχής τους, δημιουργώντας ομάδες, βασιζόμενοι στις οδηγίες της επιστημονικής ομάδας.

- Η παρακολούθηση του προηγούμενου προγράμματος ή σεμιναρίων στο συγκεκριμένο αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Οι συμμετέχοντες της δεύτερης φάσης θα μπορούν να είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαστιχοπαραγωγοί της Χίου, υποβάλλοντας την αίτηση του.

 

 

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενότητες:

- Πολλαπλασιασμός μαστιχόδεντρων

- Λίπανση μαστιχόδενδρων

- Βιοποικιλότητα - Βιώσιμη ανάπτυξη

- Φυτοπροστασία μαστιχόδενδρων – Καταπολέμηση ζιζανίων

- Τεχνικές κεντήματος μαστιχόδενδρων

- Τεχνικές Καθαρισμού μαστίχας

- Πρακτικές ολοκληρωμένης μαστιχοκαλλιέργειας

Στο τέλος του προγράμματος χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 

 

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2023-25

ΧίοςΔιάρκεια δράσης

18 μήνες (έναρξη Δεκέμβριος 2023, λήξη Μάιος 2025)

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιούνται από 2 ως 3 ημέρες κάθε μήνα, ενώ τους μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριο δεν θα υλοποιηθούν μαθήματα και δράσεις (ώστε να διευκολυνθούν οι παράγωγοι στη συλλογή της μαστίχας).

Το πρόγραμμα διαρκεί 100 ώρες για τους συμμετέχοντες της Α φάσης και 70 ώρες για τους συμμετέχοντες της Β φάσης.

Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

 

 


Περισσότερες πληροφορίες

Στέφανος Χατζηλαζάρου, 2310 990308, hatzilaz@agro.auth.gr &

Στέφανος Κώστας, 2310 991775,  skostas@agro.auth.gr

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Εργαστήριο Ανθοκομίας

 

Καλλιόπη Καραμποΐκη, Capacity Building Associate

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

τηλ: 210 6917986, 6972096122

email: kalliopi@generationag.org