ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αιγοπροβατοτροφία: Αναδεικνύοντας τα Ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και στοχεύει στην υποστήριξη του κλάδου της κτηνοτροφίας, παρέχοντας ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο αξιοποίησης του κατσικίσιου γάλακτος και του αιγοπρόβειου κρέατος. 

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Αίτηση Συμμετοχής

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η συμβουλευτική και κατάρτιση σε θέματα κτηνοτροφίας, η έρευνα και η ανάπτυξη νέων προϊόντων από κατσικίσιο γάλα καθώς και η καθοδήγηση πάνω σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και εμπορία νωπού και μεταποιημένου αιγοπρόβειου κρέατος. Στο μέτρο του δυνατού, θα επισημανθούν τα δυνητικά οφέλη από τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων εγχώριων φυλών, θα εισαχθούν πρακτικές με στόχο τη βελτιστοποίηση των δυο παραγωγικών δραστηριοτήτων, και θα διευκολυνθεί η δημιουργία μελλοντικών, πιλοτικών ομάδων νέων κτηνοτρόφων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και κατάρτιση σε τουλάχιστον 70 νέους ετησίως για τρία χρόνια, ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών, συμπεριλαμβάνοντας δυνητικούς και νέους κτηνοτρόφους, μελλοντικούς και υφιστάμενους επιστήμονες ζωικής παραγωγής, τροφίμων και κτηνιατρικής καθώς και επαγγελματίες σε κλάδους συναφείς με την παραγωγή και μεταποίηση γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος. 

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Διατροφή των ζώων
  • Υγεία και ευζωία των ζώων
  • Γενετική και αναπαραγωγή
  • Διαχείριση βοσκοτόπων
  • Επεξεργασίας Κρέατος
  • Επεξεργασία προϊόντων γάλακτος
  • Βασικές αρχές τυροκόμησης
  • Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων
  • Οικονομική διαχείριση
  • Προώθηση και Marketing κτηνοτροφικών προϊόντων 

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2019-20

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διάρκεια δράσης

12 μήνες

Περισσότερες πληροφορίες

Βίκυ Κρυσταλλίδου
Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Projects
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Μαρίνου Αντύπα 54
Τ.Θ. 60097, 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης
τηλ. 2310- 492737

Αίτηση Συμμετοχής

aigoprobatotrofia-anadeiknyontas-ta-ellhnika-kthnotrofika-proionta