ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Μελισσοκομία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την επιστημονική καθοδήγηση πλειάδας έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου (και ομιλητές εκτός αυτού), επικεφαλής των οποίων είναι ο κ. Γκόρας, με μεγάλη εμπειρία χρόνων στην εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα μελισσοκομίας. Το πρόγραμμα κατάρτισης «Μελισσοκομία», απευθύνεται σε δύο κατηγορίες εκπαιδευομένων, αναλόγως της μελισσοκομικής εμπειρίας που διαθέτουν. Η μία κατηγορία αφορά άτομα με μικρή ή και καθόλου εμπειρία μελισσοκομίας και θα πραγματοποιηθεί στην Χαλκίδα. Η άλλη κατηγορία θα έχει ως στόχο την εκπαίδευση έμπειρων μελισσοκόμων και θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιοχές, Τρίκαλα και Λάρισα.

Στην πρώτη κατηγορία των αρχαρίων θα δοθεί βασική γνώση με θέματα εξοικείωσης με τη μέλισσα, μελισσοκομικών χειρισμών στη διάρκεια του έτους, σημαντικών ανθοφοριών και διαχείρισης ασθενειών. Το τμήμα αρχαρίων στη Χαλκίδα, απευθύνεται σε ομάδα των 20 ατόμων.

Στην κατηγορία των προχωρημένων μελισσοκόμων, θα αναπτυχθούν εξειδικευμένα θέματα χειρισμών, ανάπτυξης μελισσιών και μεθόδων καταπολέμησης των ασθενειών στη διάρκεια του έτους, ενώ θα δοθεί σημαντική βαρύτητα στην εκπαίδευση παραγωγής βασιλικού πολτού και βασιλισσών. Θα πραγματοποιηθούν δύο τμήματα έμπειρων μελισσοκόμων, 20 ατόμων το καθένα, στις πόλεις Τρίκαλα και Λάρισα.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 100 ώρες. Για το τμήμα των αρχαρίων, οι 60 ώρες είναι θεωρία και οι 40 ώρες είναι πρακτική άσκηση στον αγρό. Για το κάθε τμήμα των προχωρημένων οι 45 ώρες είναι θεωρία και οι 55 ώρες είναι πρακτική άσκηση στον αγρό. 

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Αίτηση Συμμετοχής

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποτελέσει ένα καλό σημείο εκκίνησης για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τη μελισσοκομία και να τους παρέχει τα πρώτα τους εφόδια ώστε να δοκιμάσουν αυτήν την προοπτική.                                                     

Ταυτόχρονα, στόχο έχει να υποστηρίξει τους ήδη μελισσοκόμους με μέτρια ή και μεγάλη εμπειρία, ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί αλλά και καλύτεροι γνώστες του αντικειμένου, εφοδιάζοντας τους με γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν την επαγγελματική προσέγγιση της μελισσοκομίας.  

Σε ποιους απευθύνεται

 • Για το τμήμα των αρχαρίων στη Χαλκίδα, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι με καθόλου ή με μικρή εμπειρία μελισσοκομίας ώστε να λάβουν τις βασικές γνώσεις. Δεν θα πρέπει να είναι αλλεργικοί σε κεντρίσματα μέλισσας ενώ είναι σημαντικό να έχουν την προθυμία να συμμετέχουν πλήρως στο πρόγραμμα κατάρτισης. Άνεργοι, αγρότες, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και άτομα της τοπικής κοινωνίας θα προτιμηθούν.  
 • Για τα τμήματα των έμπειρων μελισσοκόμων που θα πραγματοποιηθούν σε Λάρισα και Τρίκαλα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν σημαντική μελισσοκομική εμπειρία και να κατέχουν ήδη ορισμένο αριθμό μελισσιών. Ωφελούμενοι των προηγούμενων ετών του προγράμματος, άνεργοι, αγρότες, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και άτομα της τοπικής κοινωνίας θα προτιμηθούν. 

Πρόγραμμα σπουδών

 Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 Τμήμα αρχαρίων

 • Εξοικείωση με τη μέλισσα
 • Επιθεωρήσεις μελισσιών
 • Βιολογία μέλισσας
 • Εξοπλισμός
 • Μεταφορές μελισσιών
 • Χειρισμοί στη διάρκεια του έτους
 • Ασθένειες γόνου
 • Ασθένειες ακμαίων
 • Εχθροί μελισσών
 • Προϊόντα μέλισσας

Τμήμα προχωρημένων

 • Χειρισμοί στη διάρκεια του έτους – παραλλαγές – ειδικές περιπτώσεις
 • Ασθένειες γόνου
 • Ασθένειες ακμαίων
 • Εχθροί μελισσών
 • Ετήσιο πλάνο καταπολέμησης βαρρόα - Νοσεμίαση
 • Προϊόντα μέλισσας
 • Βιολογική μελισσοκομία
 • Τυποποίηση
 • Μέθοδοι παραγωγής βασιλικού πολτού – βασιλισσών

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2019-20

Χαλκίδα : Τμήμα αρχαρίων
Λάρισα : Τμήμα προχωρημένων     
Τρίκαλα : Τμήμα προχωρημένων

Διάρκεια δράσης

16 μέρες (4 τριήμερα και 1 τετραήμερο)

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από τον Δεκέμβριο έως και τον Ιούνιο σε διάσπαρτα τριήμερα. Κατά τους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο) θα δοθεί έμφαση στο θεωρητικό επίπεδο, ενώ τους υπόλοιπους μήνες (Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο) θα πραγματοποιηθούν περισσότερο πρακτικά αντικείμενα στο μελισσοκομείο.

Η παρουσία είναι υποχρεωτική

Χρήσιμες πληροφορίες

Θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τις ακριβείς ημερομηνίες και τόπο διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων.
Στις εκπαιδεύσεις θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό και συγγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες

Άρτεμις Ρήγου
Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964.

Αίτηση Συμμετοχής

melissokomia