Μελισσοκομία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την επιστημονική καθοδήγηση πλειάδας έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου, επικεφαλής των οποίων είναι ο κ. Χαριζάνης.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης για τη μελισσοκομία θα προετοιμάσει δύο ομάδες 20 νέων οι οποίοι θα εξελιχθούν σε οργανωμένους μελισσοκόμους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι νέοι μελισσοκόμοι θα αποτελέσουν  τους νέους ηγέτες στο επάγγελμα και θα μπορούν να υποστηρίξουν την παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 100 ώρες, εκ των οποίων οι 50 ώρες είναι θεωρία και οι 50 ώρες είναι πρακτική άσκηση πάνω σε κυψέλες.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Σκοπός Προγράμματος

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να αποτελέσει ένα καλό σημείο εκκίνησης για τους νέους μελισσοκόμους και να τους παρέχει υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να είναι αλλεργικοί σε τσιμπήματα μέλισσας, πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης (τουλάχιστον 90% παρουσία), να ενδιαφέρονται για τη μελισσοκομία καθώς και να είναι διαθέσιμοι να αρχίσουν αμέσως να εργάζονται με τις μέλισσες.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Εισαγωγικό μάθημα και εξοικείωση με τις μέλισσες
  • Διαχείριση μελισσοκομίας
  • Αναπαραγωγή Βασιλισσών και παραγωγή Βασιλικού Πολτού
  • Ασθένειες και παράσιτα των μελισσών
  • Προϊόντα κυψέλης, εμπορία προϊόντων, επιχειρηματικό σχέδιο

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2018-19

Λάρισα
Λαμία
Αλίαρτος

Διάρκεια δράσης

Έως 3 μήνες
Η παρουσία είναι υποχρεωτική
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 3 ή 4 ημέρες κάθε μήνα (κατά προσέγγιση)

Αίτηση Συμμετοχής 

Περισσότερες πληροφορίες

Άρτεμις Ρήγου
Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO), Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964