ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Στέβια: Μια Bιώσιμη και Aναγεννητική μετάβαση

Σύντομη Περιγραφή

Με την Ελληνική γεωργία να αντιμετωπίζει πληθώρα προβλημάτων, από το μικρό κλήρο μέχρι και την ελλιπή τεχνολογική κατάρτιση αλλά & ελάχιστη εκπαίδευση των παραγωγών πάνω σε βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής στοχεύει να δώσει κίνητρα σε νέους παραγωγούς να επενδύσουν στη νέα, υποσχόμενη καλλιέργεια της στέβιας.

O οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό Στέβια Ελλάς και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας, προσφέρουν δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής για την καλλιέργεια της στέβιας, σε νέους αγρότες και παραγωγούς από τη Στερεά Ελλάδα. Το προτεινόμενο πρόγραμμα, θα προετοιμάσει συνολικά 30 νέους παραγωγούς από τους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, στους οποίους θα δοθούν κίνητρα να καλλιεργήσουν στέβια εφαρμόζοντας βιώσιμες καλλιεργητικές τεχνικές και βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν ώστε να επεκτείνουν τις τεχνολογικές τους γνώσεις για την καλλιέργεια και να τις συνδυάσουν με βασικές γνώσεις προώθησης των προϊόντων τους.

Μετά το αυξημένο ενδιαφέρον που παρατηρήθηκε στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, το πρόγραμμα επεκτείνεται και στη Θράκη (Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης) όπου πλέον 20 νέοι παραγωγοί οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην καλλιέργεια στέβιας, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν καθοδήγηση και κατάρτιση σε θέματα εφαρμογής βιώσιμων τεχνικών και βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 172 ώρες, εκ των οποίων οι 60 ώρες είναι μέσω τηλεκπαίδευσης και οι 112 ώρες είναι πρακτική άσκηση πάνω σε αγρούς στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και επισκέψεις σε πρότυπες αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Αίτηση Συμμετοχής

Σκοπός Προγράμματος

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος, είναι να δώσει κίνητρα στους νέους της περιοχής -η οποία έχει από τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας σε όλη την Ευρώπη- να ασχοληθούν ενεργά με τον αγροτικό τομέα και να ξεκλειδώσουν τις ευκαιρίες που παρέχουν η βιολογική και αναγεννητική γεωργία. Μέσα από το πρόγραμμα κατάρτισης, οι νέοι παραγωγοί θα είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έλαβαν για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη και να τις εφαρμόσουν στην καλλιέργεια στέβιας.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να είναι νέοι από αγροτικές περιοχές που επιθυμούν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους προέρχονται ήδη από αγροτικές οικογένειες, ή είναι απόφοιτοι γεωπονικών ιδρυμάτων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι κάτοικοι της Φθιώτιδας ή της Βοιωτίας, περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα κατάρτισης.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

• Υλοποίηση Στρατηγικής για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα παραγωγής τροφίμων, μέσω της Ευρωπαϊκής στρατηγικής Farm to Fork.
• Βασικές Αρχές & Βέλτιστες Πρακτικές της Βιολογικής & Αναγεννητικής Καλλιέργειας –Αγροοικολογία
• Υλοποίηση της EU 2030 στρατηγικής Βιοποικιλότητας. Γνώσεις για το Ελληνικό Οικοσύστημα, Ελληνικά Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά
• Stevia Rebaudiana, Βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές
• Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιότητα τροφίμων
• Καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας
• Διαχείριση Έργων – Σκέψου σαν Επιχειρηματίας
• Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ & Τεχνικές Πωλήσεων


Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2021-22

Νομός Φθιώτιδας (Λαμία & Λιβανάτες) & Νομός Βοιωτίας (Ορχομενός)

Νομός Ροδόπης & Νομός Ξάνθης

Διάρκεια δράσης

12 μήνες


Περισσότερες πληροφορίες

Χρήστος Σταμάτης
Stevia Hellas Coop
Tηλ: 2231054040
Email: info@stevianet.gr

Αίτηση Συμμετοχής

 

stebia-mia-biosimh-kai-anagennhtikh-metabash