ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Βασιλοτροφία (Β' Φάση): Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών στην Εύβοια

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», ανακοινώνει την δεύτερη φάση του δωρεάν προγράμματος κατάρτισης και συμβουλευτικής «Βασιλοτροφία: Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών στην Εύβοια». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε  συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο σχεδίασε το εκπαιδευτικό του σκέλος υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Εργαστηρίου Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, επικεφαλής του οποίου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Γκόρας.

Η συγκεκριμένη δράση συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και την εταιρεία APIVITA.

Το πρόγραμμα «Βασιλοτροφία: Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών» αποτελεί μοναδική πρακτική στην Ευρώπη και ενδεχομένως σε παγκόσμιο επίπεδο. Υλοποιείται φέτος για δεύτερη φορά, έχοντας ξεκινήσει από τη Θεσσαλία, όπου ο τελικός αριθμός ωφελούμενων υπολογίζεται να ξεπεράσει το 40% του συνόλου των μελισσοκόμων της Περιφέρειας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ήδη αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα, όπως το Bravo Sustainability Award 2022, κατηγορία «Προστασία Oικοσυστημάτων και Bιοποικιλότητας» και το GOLD Environmental Award, κατηγορία «Βιώσιμη Γεωργία».

Το πρόγραμμα «Βασιλοτροφία: Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών στην Εύβοια» αποτελείται από δύο σκέλη:

1. Την εύρεση και την εξειδικευμένη εκπαίδευση έως και 12 νέων που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία μελισσοκομικής πρακτικής, οι οποίοι/-ες θα καταρτιστούν σε θέματα βασιλοτροφίας και παραγωγής βασιλικού πολτού, αλλά και γενικές εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα ορθής μελισσοκομικής πρακτικής. Μετά τη λήψη της απαραίτητης αυτής εκπαίδευσης, θα επιλεγούν οι έξι (6) ικανότεροι/-ες με διάθεση και δυνατότητα να υποστηρίξουν το επόμενο βήμα του προγράμματος.

2. Τη δραστηριοποίηση των έξι επιλεγμένων εξειδικευμένων εμβολιαστών στην Π.Ε. Εύβοιας. Η δράση τους αυτή, θα περιλαμβάνει το συντονισμό μελισσοκόμων της περιοχής οι οποίοι θα επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στους οποίους θα οργανώνεται η επίδειξη και η υλοποίηση εμβολιασμών βασιλικών κελιών για την παραγωγή ποιοτικών βασιλισσών, επιλεγμένου γενετικού υλικού.


Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η υλοποίηση σημαντικού αριθμού εμβολιασμών βασιλικών κελιών από μια ομάδα εξειδικευμένων ατόμων που θα έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν τον τρόπο, να εξηγήσουν με λεπτομέρειες τη διαδικασία αλλά και να λύσουν απορίες από τους μελισσοκόμους που θα συμμετέχουν. Η δράση αυτή έχει πολλαπλούς στόχους: την εξοικείωση μεγάλου αριθμού μελισσοκόμων με τη διαδικασία της παραγωγής ποιοτικών βασιλισσών, τη μαζική παραγωγή στο σύνολο της Π.Ε. Εύβοιας  επιλεγμένου γενετικού υλικού με απώτερο στόχο την αύξηση παραγωγής, αλλά και τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης δραστηριότητας – αυτής της παροχής εμβολιασμού- που θα μπορέσει να αποτελέσει ενδεχομένως επαγγελματική διέξοδο.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε μελισσοκόμους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας. 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2023-2024

Περιφερειακή Ενότητα. Εύβοιας

 

Διάρκεια δράσης

Έως Μάϊο 2024

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για την Βόρεια Εύβοια

Πασσά - Αφένδρα Γεωργία: 6972835963

Σιμάκη - Μπέλλου Ευαγγελία: 6971557108

Σταμούλος Δημήτρης: 6985673739 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για την Κεντρική και Νότια Εύβοια

Αργύρης Χρήστος: 6971770045

Λουκέρης Ορέστης: 6974094948

Νταλές Βαγγέλης: 6974948829

Παπανικολάου Ανδρόνικος: 6971649596

 

Περισσότερες πληροφορίες

Περικλής Στάμου

Μελισσοκόμος, Συντονιστής δράσης 

τηλέφωνο: 6972501043
email: periklisstamou@yahoo.com

Φιλίππα Γρίβα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
τηλέφωνο  : 6982187876
email: filippa.grv@gmail.com

Καλλιόπη Καραμποΐκη, 

Capacity Building Associate, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

τηλ: 2106917986, 6972096122

email: kalliopi@generationag.org

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ