ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Βασιλοτροφία (Α' Φάση): Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών στη Θεσσαλία

 

Σύντομη περιγραφή

Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοινώνουν την έναρξη του δωρεάν προγράμματος κατάρτισης και συμβουλευτικής με θέμα «Βασιλοτροφία: Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών στη Θεσσαλία».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την επιστημονική καθοδήγηση του Εργαστηρίου Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, επικεφαλής του οποίου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Γκόρας. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελείται από δύο σκέλη. Το πρώτο είναι η εύρεση και η εξειδικευμένη εκπαίδευση ως 15 νέων που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία μελισσοκομικής πρακτικής, οι οποίοι θα καταρτιστούν σε θέματα βασιλοτροφίας και παραγωγής βασιλικού πολτού αλλά και γενικές εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα ορθής μελισσοκομικής πρακτικής. Μετά τη λήψη της απαραίτητης αυτής εκπαίδευσης, θα επιλεγούν οι οκτώ (8) ικανότεροι με διάθεση και δυνατότητα να υποστηρίξουν το επόμενο βήμα του προγράμματος που παρόμοιό του δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ ως σήμερα στην Ελλάδα. Στο δεύτερο αυτό σκέλος, οι οκτώ εξειδικευμένοι εμβολιαστές θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ανά δύο σε κάθε περιφερειακή ενότητα (Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας). Η δράση τους αυτή, θα περιλαμβάνει οργάνωση μελισσοκόμων της περιοχής οι οποίοι θα θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στους οποίος θα οργανώνεται η επίδειξη και η υλοποίηση εμβολιασμών βασιλικών κελιών για την παραγωγή ποιοτικών βασιλισσών, επιλεγμένου γενετικού υλικού.

 

Αίτηση Συμμετοχής

 

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η υλοποίηση εμβολιασμών βασιλικών κελιών από μια ομάδα εξειδικευμένων ατόμων που θα έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν τον τρόπο, να εξηγήσουν με λεπτομέρειες τη διαδικασία αλλά και να λύσουν απορίες από τους μελισσοκόμους που θα συμμετέχουν. Η δράση αυτή έχει πολλαπλούς στόχους: την εξοικείωση μεγάλου αριθμού μελισσοκόμων με τη διαδικασία της παραγωγής ποιοτικών βασιλισσών, τη μαζική παραγωγή στο σύνολο της περιφέρειας Θεσσαλίας επιλεγμένου γενετικού υλικού με απώτερο στόχο την αύξηση παραγωγής, αλλά και τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης δραστηριότητας – αυτής της παροχής εμβολιασμού- που θα μπορέσει να αποτελέσει ενδεχομένως επαγγελματική διέξοδο.


Σε ποιους απευθύνεται

Σε νεαρούς και νεαρές με γνώσεις και εμπειρία μελισσοκομικής πρακτικής, που έχουν τη διάθεση και την εξωστρέφεια να επικοινωνήσουν με άλλους μελισσοκόμους και να τους μεταφέρουν σημαντικές πληροφορίες γύρω από θέματα τεχνικών βασιλοτροφίας αλλά και επιλογής και βελτίωσης.


Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Βασικές αρχές βασιλοτροφίας
 • Κλασσική μέθοδος βασιλοτροφίας
 • Παραλλαγές της κλασσικής μεθόδου
 • Κυψελίδια σύζευξης
 • Αποστολή, εισαγωγή βασιλισσών
 • Επιλογή και βελτίωση
 • Μέθοδοι παραγωγής βασιλικού πολτού
 • Επαγγελματική προσέγγιση παραγωγής βασιλικού πολτού
 • Συμπεριφορά αναπαραγωγής και σύζευξης
 • Ασθένειες και εχθροί μελισσών
 • Προϊόντα μέλισσας
 • Νομοθεσία

 

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2021-2022

Περιφέρεια Θεσσαλίας


Διάρκεια δράσης

12 μήνες


Περισσότερες πληροφορίες


Φιλίππα Γρίβα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
τηλ: 6982187876
email: filippa.grv@gmail.com

 

Αίτηση Συμμετοχής