ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Θεμελιώδεις αρχές για εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων

Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο εξαγωγικό δυναμικό σε αγροδιατροφικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής αλλά κυρίως σε μεταποιημένα τρόφιμα όπου αποδεδειγμένα διαθέτει και ιδιαίτερο δυναμικό καινοτομίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Οι διεθνείς αγορές αποτελούν ιδιαίτερο ελκυστικό επιχειρηματικό στόχο και προσελκύουν το εμπορικό ενδιαφέρον των επιχειρήσεων. 

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος που παρέχεται δωρεάν και υλοποιείται με την υποστήριξη του Σύνδεσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), η παροχή εισαγωγικής γνώσης στη λογική της εξαγωγικής δραστηριότητας ως μέρος επιχειρηματικής στρατηγικής και επιλογής.

Αποσκοπεί στη γενικότερη και ειδικότερη εξοικείωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σχετικά με τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της στόχευσης στις διεθνείς αγορές.

Αίτηση Συμμετοχής

Θεματολογία

Το πρόγραμμα καλύπτει θεματολογία σχετιζόμενη με την αντίληψη βασικών απαιτήσεων που διέπουν το διεθνές εμπόριο και απαιτούν την εσωτερική προσαρμογή των επιχειρήσεων τόσο σε τεχνικά όσο και εμπορικά θέματα ώστε να δημιουργήσει το πλαίσιο για την έναρξη της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται ευρείες περιοχές του φάσματος της εξαγωγικής στρατηγικής που αναφέρονται συγκεκριμένα στα θέματα των απαιτήσεων από τις επιχειρήσεις του εξωτερικού όπως προς:

  • προϊοντικές & τεχνολογικές απαιτήσεις (ποιότητα, παραγωγική σταθερότητα, σωστή τυποποίηση, πιστοποιήσεις, επισήμανση, προγραμματισμός)
  • οργανωτικές – στρατηγικές απαιτήσεις (readiness, στρατηγικές εξαγωγικού marketing, εφοδιαστική αλυσίδα)
  • εμπορικές απαιτήσεις (έρευνα αγοράς, προςέγγιση πελατών)
  • διαδικαστικές απαιτήσεις (τελωνειακά, κανάλια διανομής, συμβόλαια, συναλλαγές)

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα των εισηγήσεων, οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν κατά ομάδες συγκεκριμένα case studies που θα τους δοθούν και θα παρουσιάσουν στο panel των εισηγητών, ώστε να λειτουργήσουν οι ίδιοι ως ᾽μικροί επιχειρηματίες῾ οι οποίοι επιλέγουν την εξαγωγική δραστηριότητα ως στρατηγική κατεύθυνση και να επιβεβαιώσουν το επίπεδο της γνώσης την οποία απέκτησαν μέσω του προγράμματος.

Το πρόγραμμα δίνοντας τις βασικές αρχές και θεμελιώνοντας τη βάση που επιχειρηματικά και τεχνικά απαιτείται για την έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας, στοχεύει επιπλέον να κεντρίσει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων προς εξειδικευμένη διερεύνηση αγορών και προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, να δημιουργήσει γέφυρες αλληλεπίδρασης με εξειδικευμἐνους επαγγελματἰες του χώρου και να υποδείξει τη δυναμική των συνεργειών και συνεργασιών για την εξαγωγική λειτουργία.

Εισηγητές

Διακεκριμένοι εισηγητές, στελέχη επιχειρήσεων με ιδιαίτερα μακρόχρονη επαγγελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία ο καθένας στο αντικείμενο της εισήγησής του, θα μεταφέρουν τη γνώση τους στους συμμετέχοντες με διαδραστικό τρόπο και πρακτικά παραδείγματα πλαισιωμένα, στο βαθμό που απαιτείται, από το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Απόφοιτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τομέα των αγροτοδιατροφικών προϊόντων με καθόλου ή μικρή εμπειρία, που επιθυμούν να ασχοληθούν εξαγωγικά με αυτές τις προϊοντικές κατηγορίες.
  •  Επιχειρηματίες και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις εξαγωγικού χαρακτήρα μικρού-μεσαίου μεγέθους, σχετιζόμενων με τα παραπάνω και με το αντίστοιχο υπόβαθρο σπουδών. 

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος

51 διδακτικές ώρες 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 21/6/2020

Αίτηση Συμμετοχής

Απαιτήσεις συμμετοχής

Συμμετοχή στις εισηγήσεις: >90% (38 ώρες)

Ενεργἠ συμμετοχή σε ομάδα εργασίας (group project)

Παρουσία στην παρουσἰαση του group project