Δράσεις

Αιγοπροβατοτροφία & Γαλακτοκομία - Τυροκομία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την επιστημονική καθοδήγηση πλειάδας έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου, επικεφαλής των οποίων είναι ο κ. Παπαδομιχελάκης, με μεγάλη εμπειρία χρόνων στην εκπαίδευση επαγγελματιών κτηνοτρόφων. Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης για την αιγοπροβατοτροφία θα προετοιμάσει 4 ομάδες 20 νέων οι οποίοι θα εξελιχθούν σε ενεργούς κτηνοτρόφους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα αποτελέσουν  τους νέους ηγέτες στο επάγγελμα και θα μπορούν να υποστηρίξουν την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 80 ώρες, εκ των οποίων οι 40 ώρες είναι θεωρία και οι 40 ώρες είναι πρακτική άσκηση σε κτηνοτροφικές ή γαλακτοκομικές / τυροκομικές μονάδες.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Σκοπός Προγράμματος

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους νέους στην κτηνοτροφία και / ή στην γαλακτοκομική τεχνολογία και θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες και γνώσεις που θα μπορούν είτε να φέρουν πίσω στο αγρόκτημα ή τη μονάδα γαλακτοκομικών προϊόντων που εργάζονται, είτε να χρησιμοποιήσουν για να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση.

Η εξέλιξη της παραγωγής γάλακτος προβάτων και αιγών μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν από τους κύριους μοχλούς για την ανάπτυξη του ελληνικού γαλακτοκομικού τομέα και την αύξηση της απασχόλησης για τους νέους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει να εκπαιδεύσει περίπου 80 νέους ανθρώπους ετησίως οι οποίοι:

  • δραστηριοποιούνται στον τομέα της κτηνοτροφίας  ή / και του γαλακτοκομικού τομέα και επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους ή
  • είναι άνεργοι και πρόθυμοι να συμμετάσχουν ενεργά στην οικογενειακή τους επιχείρηση.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Εκτροφή προβάτων και αιγοειδών
  • Διατροφή αιγοπροβάτων
  • Τεχνολογία γαλακτοκομικών προϊόντων
  • Οικονομικά και νομοθετικά ζητήματα
  • Κατά περίπτωση, σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων & συμβουλευτική ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία που θα παραχθεί από ειδικούς επιστήμονες

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2018-19

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Διάρκεια δράσης

Έως 3 μήνες
Η παρουσία είναι υποχρεωτική
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται  Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 ώρες / ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες

Άρτεμις Ρήγου
Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964