ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την επιστημονική καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου και ομιλητών εκτός αυτού. Επικεφαλείς είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Γεωργακόπουλος Γεώργιος και ο καθηγητής Ζωγραφάκης Σταύρος με διεθνή εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο χώρο του Business Management.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης για τη δημιουργία νέων αγροτικών επιχειρήσεων πρόκειται να στηρίξει τους νέους εισάγοντας τους στα απαραίτητα “εργαλεία” σχετικά με την έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης στον αγροδιατροφικό τομέα. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν τη σημασία και τις οικονομικές ευκαιρίες του συγκεκριμένου τομέα.

Η διαδικτυακή εκπαίδευση “Καινοτομία, διανοητική ιδιοκτησία & επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα” διαρκεί συνολικά 6 ώρες και θα υλοποιηθεί 30& 31 Μάϊου 2020 (3 ώρες /ημέρα).

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Αίτηση Συμμετοχής

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιαδήποτε κατεύθυνση του αγροδιατροφικού χώρου επιθυμούν, έχοντας λάβει σημαντική οικονομική και νομική πληροφόρηση για το στήσιμο των επιχειρήσεών τους και για την εμπορία των προϊόντων τους. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα γίνει ιδιαίτερη εστίαση σε επιχειρηματικά εργαλεία. Συγχρόνως, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και στην ενίσχυση της παρουσίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Νέοι αγρότες, άνεργοι και υποαπασχολούμενοι με λίγη ή καθόλου εμπειρία στο στήσιμο γεωργικών/ αγροτικών επιχειρήσεων και στην εμπορία προϊόντων, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη διοίκηση αγροτικών επιχειρήσεων.Νέοι αγρότες που εργάζονται σε οικογενειακές και γενικότερα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Νέοι αγρότες που εργάζονται σε οικογενειακές και γενικότερα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Πεπειραμένοι αγρότες που χρειάζονται υποστήριξη σχετικά με οικονομικά και νομικά ζητήματα
 • Συμμετέχοντες του διαγωνισμού InnovInAgri και γενικότερα σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις στα εξής αντικείμενα:

 • Καινοτομία
 • Νομικά θέματα
 • Διανοητική ιδιοκτησία
 • Πηγές χρηματοδότησης
 • Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων
 • Εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων

Περιοχή δράσης 

 • Διαδικτυακή Εκπαίδευση (30-31 Μαΐου 2020)

Διάρκεια δράσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 6 ώρες.
Σάββατο 30 Μαΐου 2020:

 • 11:00-12:00 Καινοτομία: Ορισμοί, δείκτες και ελληνική πραγματικότητα
 • 12:00-13:00 Οι δημιουργίες του ανθρώπινου νου προστατεύονται με το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας και αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο μιας εταιρίας
 • 13:00-14:00 Πηγές χρηματοδότησης στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική.

Κυριακή 31 Μαΐου 2020:

 • 11:00-12:30Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων
 • 12:30-14:00 Εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων

Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική.

Περισσότερες πληροφορίες

Άρτεμις Ρήγου

Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964 .

Αίτηση Συμμετοχής