Δράσεις

Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την επιστημονική καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου και ομιλητών εκτός αυτού. Επικεφαλείς είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Γεωργακόπουλος Γεώργιος και ο καθηγητής Ζωγραφάκης Σταύρος με διεθνή εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο χώρο του Business Management.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης για τη δημιουργία νέων αγροτικών επιχειρήσεων πρόκειται να στηρίξει τους νέους εισάγοντας τους στα απαραίτητα “εργαλεία” για την έναρξη μιας καινούριας επιχείρησης στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν τη σημασία και τις οικονομικές ευκαιρίες του γεωργικού και του κτηνοτροφικού τομέα αντίστοιχα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το 2019 διαρκεί συνολικά 36 ώρες (12 ώρες ανά περιοχή).

Απευθύνεται μόνο σε ωφελούμενους του προγράμματος  "Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά" που έχουν ήδη παρακολουθήσει κάποιον εκπαιδευτικό κύκλο. 

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιαδήποτε κατεύθυνση του αγροδιατροφικού χώρου επιθυμούν, έχοντας λάβει σημαντική οικονομική και νομική πληροφόρηση για το στήσιμο των επιχειρήσεών τους και για την εμπορία των προϊόντων τους. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, θα γίνει ιδιαίτερη εστίαση σε επιχειρηματικά εργαλεία, εκπαιδευτικά πολυμέσα και μελέτες περιπτώσεων. Συγχρόνως, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και στην ενίσχυση της παρουσίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Νέοι αγρότες, άνεργοι και υποαπασχολούμενοι με λίγη ή καθόλου εμπειρία στο στήσιμο γεωργικών/ αγροτικών επιχειρήσεων και στην εμπορία προϊόντων, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη διοίκηση αγροτικών επιχειρήσεων.
 • Νέοι αγρότες που διαθέτουν γεωργικές εκτάσεις και κατάλληλο εξοπλισμό.
 • Νέοι αγρότες που εργάζονται σε οικογενειακές και γενικότερα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Πεπειραμένοι αγρότες που χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με οικονομικά και νομικά ζητήματα

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις στα εξής αντικείμενα:

 • Μεταποίηση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη προϊόντος
 • Μάρκετινγκ, επικοινωνία
 • Μελέτες περιπτώσεων
 • Νομικά θέματα
 • Λογιστικά θέματα
 • Κτηνιατρικά και περιβαλλοντικά θέματα
 • Θέματα κατασκευών, υποδομών και εξοπλισμού στη ζωική παραγωγή

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου για το 2019

 • Τρίκαλα (22-23 Νοεμβρίου 2019)
 • Μουζάκι (22-23 Νοεμβρίου 2019)
 • Ελασσόνα (23-24 Νοεμβρίου 2019)

Διάρκεια δράσης

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 36 ώρες.

 • 12 ώρες για 56 νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση πάνω στον τομέα των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (Τρίκαλα).
 • 12 ώρες για 32 νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση πάνω στον τομέα της κτηνοτροφίας (Μουζάκι).
 • 12 ώρες για 55 νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση πάνω στον τομέα της κτηνοτροφίας (Ελασσόνα).

Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική.

 Περισσότερες πληροφορίες

 Άρτεμις Ρήγου

Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964 .