ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ευφυής γεωργία: νέες τεχνολογίες για βιώσιμες καλλιέργειες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την επιστημονική καθοδήγηση πλειάδας έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου (και ομιλητές εκτός αυτού), επικεφαλής των οποίων είναι οι Θωμάς Μπαρτζάνας και Σπύρος Φουντάς αναπληρωτές καθηγητές, με μεγάλη εμπειρία χρόνων στην εκπαίδευση σε θέματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών και τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας. Το πρόγραμμα κατάρτισης «Έξυπνα Συστήματα Γεωργικής Παραγωγής», παρέχει εκπαίδευση σχετικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκήπια, υδροπονικές καλλιέργειες) καθώς και την εφαρμογή τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας σε καλλιέργειες, σε συνολικά 360 νέους (σε 6 κύκλους, 60 ωφελούμενοι/κύκλο) οι οποίοι θα εκπαιδευτούν και θα ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις του τομέα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 80 ώρες, εκ των οποίων οι 40 ώρες είναι θεωρία και οι 40 ώρες είναι πρακτική άσκηση στον αγρό.

Το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω web εκπαιδεύσεων ενώ το πρακτικό μέρος θα υλοποιηθεί με δια ζώσης εντατικές εκπαιδεύσεις 2 ή 3 ημερών στα Χανιά, με τρόπο που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής αιτήσεων: 18 Σεπτεμβρίου 2020

Έναρξη θεωρητικών web μαθημάτων: 20-25 Σεπτεμβρίου 2020

Υλοποίηση Πρακτικής: τέλος Σεπτεμβρίου 2020

Αίτηση Συμμετοχής

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε έμπειρους και νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα των έξυπνων συστημάτων γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα της υπαίθρου, στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στην αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με την παραγωγή προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων που οι συμμετέχοντες θα μπορούν είτε να φέρουν πίσω στο αγρόκτημα / θερμοκήπιο που εργάζονται ενσωματώνοντας τα στην παραγωγική τους διαδικασία, είτε να τις χρησιμοποιήσουν για να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση.

Ταυτόχρονα, στόχο έχει να υποστηρίξει την ενίσχυση της παρουσίας θερμοκηπιακών προϊόντων και καλλιεργειών υψηλής προστιθέμενης αξίας  τόσο στην εγχώρια αγορά αλλά και διεθνώς.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Νέοι αγρότες, άνεργοι και υποαπασχολούμενοι στον τομέα με λίγη ή καθόλου εμπειρία στις Θερμοκηπιακές καλλιέργειες και στις τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρακτική και θεωρητική γνώση προκειμένου να ειδικευθούν στον συγκεκριμένο τομέα.
 • Νέοι αγρότες οι οποίοι χρειάζονται επαγγελματική και εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Πεπειραμένοι αγρότες που χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με θερμοκήπια (έλεγχος και λειτουργία συστημάτων, πρακτικές καλλιέργειας) και τη χρήση τεχνολογιών και συστημάτων γεωργίας ακριβείας και οι οποίοι μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο καθοδήγησης θα μπορέσουν να διερευνήσουν θέματα που εκτείνονται από τη χρήση του εξοπλισμού και των νέων τεχνολογιών ως και τις τεχνικές καλλιέργειας.

Περιορισμοί: Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης (τουλάχιστον 90% παρουσία)

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Γεωπονία
 • Βιολογία και επιστημών συναφών με τη Γεωργία Ακριβείας
 • Πληροφορική
 • Οικονομικά

Περιοχή δράσης, αντικείμενο εκπαίδευσης κύκλου 2019-20

 • Βόλος (Έξυπνες τεχνολογίες Γεωργικής Παραγωγής, Δεκέμβρης 2019-Ιανουάριος 2020)
 • Μαραθώνας (Έξυπνες τεχνολογίες Γεωργικής Παραγωγής, Μάρτιος-Απρίλιος 2020)
 • Φιλιατρά (Θερμοκήπια και Υδατοπονικές Καλλιέργιες, Μάϊος-Ιούνιος 2020)
 • Κυπαρισσία (Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας, Μάϊος-Ιούνιος 2020)
 • Χανιά (Θερμοκήπια και Υδατοπονικές Καλλιέργιες, Σεπτέμβριος 2020)
 • Χανιά (Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας, Σεπτέμβριος  2020)

Διάρκεια δράσης

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 80 ωρών
Η παρουσία είναι υποχρεωτική. 

 

Περισσότερες πληροφορίες

Άρτεμις Ρήγου
Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964 .

Αίτηση Συμμετοχής