ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά της Κρήτης: Καλλιέργεια- Εμπορία – Μεταποίηση

Σύντομη περιγραφή

Tο πρόγραμμα υλοποιείται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων –ΜΑΙΧ (συντονιστής) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με ένα σημαντικό αριθμό φορέων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τομέα των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ) της Κρήτης. Συγκεκριμένα η οργάνωση και διεξαγωγή του προγράμματος υποστηρίζεται από το ΥΠΑΑΤ-Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης- Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν. Χανίων, την Περ. Κρήτης, Π.Ε Χανίων – Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Δ/νση Δασών Χανίων, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ–Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Αγυιάς (Α.Κ.Κ.Α.), τον Συνεταιρισμό Καταναλωτών SYNKA και την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

 Αίτηση Συμμετοχής 

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ικανοποιήσει την ανάγκη κατάρτισης, καθοδήγησης και δικτύωσης στην περιοχή της Κρήτης με άξονα την προστασία και παρακολούθηση της συλλογής από άγριους πληθυσμούς και την καλλιέργεια ενδημικών και αυτόχθονων πληθυσμών Αρωματικών και Φαρμακευτικών και Φυτών που κινδυνεύουν.

Σε ποιους απευθύνεται

Το προτεινόμενο δωδεκάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής, απευθύνεται σε  περίπου 30 ενδιαφερόμενους που ήδη εμπλέκονται στον τομέα, σε κάποιο ή όλα τα στάδια από την καλλιέργεια/συλλογή έως την παραγωγή τελικών προϊόντων, και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους σε θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση, την επεξεργασία και τη χρήση των ΑΦΦ. 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

 • Συλλέκτες άγριων πληθυσμών των συγκεκριμένων ΑΦΦ
 • Καλλιεργητές ΑΦΦ
 • Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις μεταποίησης ή/και εμπορίας ΑΦΦ
 • Εργαζόμενοι σε οργανισμούς/φορείς που συμμετέχουν στη καλλιέργεια ή/και επεξεργασία / τυποποίηση των ΑΦΦ
 • Φυτωριούχοι - παραγωγοί πολλαπλασιαστικού υλικού

 

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Διατήρηση γενετικού υλικού και βιοποικιλότητας των ΑΦΦ
 • ΑΦΦ: Ευρωπαϊκή και Διεθνής Νομοθεσία και Πρότυπα
 • Γεωργικές πρακτικές
 • Επεξεργασία, ξήρανση φυτών, παραλαβή αιθέριου ελαίου, τυποποίηση προϊόντος 
 • Μάρκετινγκ, Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
 • Δημιουργία μητρικών φυτειών για ορισμένες απειλούμενες μελέτες, επιλογή, διατήρηση ΑΦΦ

 

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2021-22

Xανιά - Κρήτη

Διάρκεια δράσης

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση συνολικής διάρκειας 50 ωρών που υλοποιείται μέσω διαλέξεων στην αίθουσα, on-line σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία,  συμβουλευτική και καθοδήγηση πρόσωπο με πρόσωπο, δράσεις πεδίου όπως επισκέψεις σε αγροκτήματα και δραστηριότητες δικτύωσης (Ζωντανά Εργαστήρια και Συναντήσεις Εργασίας).

Η παρουσία του εκπαιδευομένου σε όλες τις δράσεις του προγράμματος είναι υποχρεωτική.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Ευτυχία Μαρκουλάκη

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

τηλ: 2821035081

email:  kek@maich.gr

 

Καλλιόπη Καραμποΐκη, Capacity Building Associate

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

τηλ: 2106917986

email: kalliopi@generationag.org

aromatika-kai-farmakeytika-fyta-ths-krhths-kalliergeia-emporia-metapoihsh