ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ακαδημία Πτηνοτροφίας

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΡΤΑ

Σύντομη περιγραφή

Η Ακαδημία Πτηνοτροφίας παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του κλάδου παραγωγής κρέατος πτηνών με ανάλυση όλων των παραγόντων που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, παραγωγικού και οικονομικού. Η εφαρμογή των μαθησιακών αποτελεσμάτων της Ακαδημίας από τους εκπαιδευόμενους-παραγωγούς, υποψήφιους και νυν, αναμένεται να έχει οφέλη ως προς τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μονάδων τους με σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

Η Ακαδημία Πτηνοτροφίας, αποτελεί μία πρωτοβουλία του Οργανισμού ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ, που υλοποιείται με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς.

Σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), με την επιστημονική καθοδήγηση καταξιωμένων επιστημόνων με επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο, τόσο από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα όσο και από την αγορά. Επικεφαλής της δράσης είναι ο Μιχάλης Γκολιομύτης, Επίκουρος Καθηγητής του ΓΠΑ, με μεγάλη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην πτηνοτροφία που ταυτόχρονα διαθέτει και μεγάλη διδακτική εμπειρία στην κατάρτιση επαγγελματιών και νεοεισερχόμενων στον κλάδο της κτηνοτροφίας (κατάρτιση Νέων Αγροτών κλπ).

Οι ωφελούμενοι θα είναι 100 νέοι/ες, σε 4 κύκλους (δηλ. 25 ωφελούμενοι/κύκλο).

Η Ακαδημία Πτηνοτροφίας διαρκεί 40 ώρες, εκ των οποίων οι 32 ώρες είναι θεωρία και οι 8 ώρες είναι ανάπτυξη δεξιοτήτων (πρακτική) τόσο στην αίθουσα όσο και σε πτηνοτροφείο.

Στο τέλος της Ακαδημίας δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός της Ακαδημίας είναι να εφοδιαστούν οι εκπαιδευόμενοι με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτροφή κρεοπαραγωγών πτηνών, όπως κοτόπουλο και γαλοπούλα. Έτσι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις του κλάδου της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας που είναι από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της κτηνοτροφίας.

Νέοι πτηνοτρόφοι που ήδη εκτρέφουν κρεοπαραγωγά ορνίθια ή γαλοπούλες θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εκτροφών τους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, με σεβασμό στο περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες και τις επιθυμίες της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο τόσο σε επίπεδο εξοπλισμών, όσο και διαχείρισης ζώων και υγιεινής.

Νεοεισερχόμενοι στον κλάδο θα αποκτήσουν τα απαραίτητα μαθησιακά εφόδια ώστε να ξεκινήσουν με επιτυχία την εκτροφή των κρεοπαραγωγών πτηνών και να αποφύγουν λάθη που συνήθως γίνονται από κάποιον/α που λειτουργεί μια πτηνοτροφική μονάδα για πρώτη φορά. 

Σε ποιους απευθύνεται

Η Ακαδημία Πτηνοτροφίας απευθύνεται σε νέους/ες που είναι:

 • πτηνοτρόφοι,
 • υποαπασχολούμενοι στην πτηνοτροφία με λίγη ή καθόλου εμπειρία,
 • άνεργοι που σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη λειτουργία μονάδας εκτροφής κοτόπουλου ή γαλοπούλας, κατά προτίμηση στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου (πχ Νέοι Αγρότες, σχέδια βελτίωσης κλπ).

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

 • Παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης του κλάδου της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας την Ελλάδα και στον κόσμο, προκλήσεις και προοπτικές
 • Βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές εκτροφής:
  • κρεοπαραγωγών ορνιθίων,
  • πατρογονικών σμηνών κρεοπαραγωγής
  • γαλοπούλας
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διατροφή των  πτηνών
 • Μέτρα βιοασφάλειας
 • Εμβολιασμοί και ασθένειες κρεοπαραγωγών πτηνών
 • Κανόνες ευζωίας
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις πτηνοτροφικής μονάδας
 • Σχεδιασμός και εξοπλισμός πτηνοτροφικής μονάδας
 • Εκτίμηση κόστους παραγωγής και οικονομικών δεικτών βιωσιμότητας μιας μονάδας

Περιοχές δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2023

Χαλκίδα - Άρτα – Ιωάννινα – Θεσσαλονίκη

Διάρκεια δράσης

Θα πραγματοποιηθούν 4 κύκλοι κατάρτισης των 25 ατόμων στις προαναφερόμενες περιοχές με έναρξη το φθινόπωρο του 2023.

Για Χαλκίδα: 11-26 Σεπτεμβρίου 2023

Για Θεσσαλονίκη: 9-24 Οκτωβρίου 2023

Για Ιωάννινα: 20 Νοεμβρίου - 5 Δεκεμβρίου 2023

Για Άρτα: 21 Νοεμβρίου - 7 Δεκεμβρίου 2023

*Ενδεικτικά, τα μαθήματα θα διεξάγονται απογευματινές ώρες*

**Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική**

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΡΤΑ