Νέα
20.11.2019
Εκδηλώσεις
Τριήμερο αφιερωμένο στους εκπαιδευτές του προγράμματός "Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά" στη Λάρισα

Το τριήμερο 22- 24 Νοεμβρίου θα βρεθούμε στη Λάρισα για τη δράση "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων"  (Train the Trainers)'' του προγράμματος “Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά”.

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών που θα αναλάβουν να καταρτίσουν και να υποστηρίξουν συμβουλευτικά τους νέους που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. 

Η συγκεκριμένη δράση έχει ως σκοπό να δώσει τα απαραίτητα εφόδια καθώς και τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες προκειμένου οι εκπαιδευτές να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων και παράλληλα να βοηθήσει ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τόσο τις απαραίτητες γνώσεις όσο και να ξεπεράσουν παλαιότερες νοοτροπίες και συμπεριφορές που υπήρχαν στο χώρο.

Στο εκπαιδευτικό αυτό τριήμερο, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις ακόλουθες θεματικές:

  • Καλές πρακτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Οργάνωση και Διαχείριση Ομάδων Εργασίας
  • Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 
  • Το παγκόσμιο σύστημα διατροφής και η σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων
  • Destination Marketing 
  • Καινοτομία και σύγχρονες τάσεις καταναλωτών
  • New Product Development
  • Συνέργειες μεταξύ αγροδατροφικού τομέα και τουρισμού.

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κτήμα Μίγας.