Νέα
14.10.2020
Νέα
Σημαντική συμβολή του προγράμματος Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

 


Η συμβολή του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», συνέβαλε ουσιαστικά στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το οποίο επικαιροποιήθηκε με γνώμονα το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ.  

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η πρωτοβουλία «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την έκθεση πορισμάτων που συνέταξε η συνεργάτιδα της πρωτοβουλίας,  εξειδικευμένη περιβαλλοντολόγος Χριστίνα Κονταξή, σχετικά με την χρήση των πλαστικών στη γεωργία στην Ελλάδα ως ένα πρώτο εργαλείο χαρτογράφησης και εξεύρεσης λύσεων για τα γεωργικά πλαστικά απόβλητα.

Η έκθεση αυτή, ήρθε σε συνέχεια της διεθνούς συνάντησης εργασίας «Πλαστικά στη Γεωργία» που πραγματοποιήθηκε 9 Δεκεμβρίου 2019 από το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη με τη συνεργασία του ΕΣΥΦ. Η συνάντηση συγκέντρωσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη  καθώς και εκπροσώπους συστημάτων διαχείρισης πλαστικών γεωργίας από τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για τα γεωργικά πλαστικά απόβλητα. Στόχος του διαλόγου ήταν η εξεύρεση κατάλληλων συνεργειών καθώς και η υιοθέτηση και προώθηση πολιτικών, μέτρων και έργων για την ορθή διαχείριση των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία.

 Οι δράσεις αυτές, αποτελούν συνέχεια της εθνικής προσπάθειας που ξεκίνησε η πρωτοβουλία «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»  το 2020 για την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων από τα πλαστικά γεωργίας. Αυτός ακριβώς ο ουσιαστικός στρατηγικός μας ρόλος, αναγνωρίζεται μέσα στο τελικό νομοθετικό κείμενο (ΦΕΚ) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

 

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας

Πιο συγκεκριμένα, το επικαιροποιημένο ΕΣΔΑ αναφέρεται στους στόχους της πρωτοβουλίας για την υποστήριξη των νέων αγροτών, ώστε να εξασφαλίσουν τη μελλοντική επιχειρηματική τους ανταγωνιστικότητα υιοθετώντας πρακτικές ορθής διαχείρισης, αλλά και για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμβολή του αγροτικού τομέα, ως μέρος της λύσης για το περιβάλλον.

Πολύ σημαντικό σημείο στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί και η ενότητα «Ενδεικτικά προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για τα γεωργοκτηνοτροφικά (ΓΚΤ) – Δείκτες παρακολούθησης», όπου γίνεται αναφορά στις δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά».

 

Στρατηγικός σχεδιασμός για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος υπεύθυνης διαχείρισης πλαστικών αποβλήτων γεωργικής χρήσης 

Η πρωτοβουλία «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» έχει στον στρατηγικό της σχεδιασμό την υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος υπεύθυνης διαχείρισης πλαστικών αποβλήτων γεωργικής χρήσης που θα περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και πιλοτική δράση διαλογής, μεταφοράς και ορθής διαχείρισης πλαστικών δοχείων, το οποίο λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, θα υλοποιηθεί εντός του 2021.

Στόχος μας είναι συντονίσουμε τη συζήτηση και τη συνεργασία μεταξύ των βασικών παικτών του οικοσυστήματος και να διασυνδέσουμε τους χρήστες, τις εταιρείες ανακύκλωσης, τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής και τους θεσμικούς φορείς με στόχο την εξεύρεση κατάλληλων συνεργιών καθώς και την υιοθέτηση και προώθηση πολιτικών, μέτρων και έργων για την ορθή διαχείριση των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στην γεωργία.

shmantikh-symbolh-toy-programmatos-nea-georgia-gia-th-nea-genia-sto-ethniko-sxedio-diaxeirishs-apoblhton-esda