Νέα
24.12.2021
Νέα
Νέα θέση εργασίας στον οργανισμό "Νέα Γεωργία Νέα Γενιά"

Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» ξεκινάτην υλοποίηση του έργου «Αγροτική Ανάπτυξη στις Μηλιές», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Folloe για την αναβίωση των Μηλεών. Το έργο αφορά σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης και υποστήριξης για την προαγωγή του αγροδιατροφικού τομέα, με επίκεντρο το χωριό Μηλιές του νομού Ηλείας.

Στόχος είναι η ανάδειξη ευκαιριών, η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και η τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, μέσα από ενέργειες στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης τροφίμου, ώστε να δοθεί μία νέα πνοή στο χωριό Μηλιές και να τονωθεί ο αγροδιατροφικός κλάδος της περιοχής.

Το  έργο «Αγροτική Ανάπτυξη στις Μηλιές» θα υποστηρίξει την τοπική κοινότητα επαγγελματιών και επιχειρηματιών της αγροδιατροφής μέσω πλέγματος δράσεων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εξατομικευμένη συμβουλευτική στο πεδίο, επιχειρηματική υποστήριξη, καθώς και δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης.

Ταυτόχρονα, με την εξέλιξη των δράσεων και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής, το έργο φιλοδοξεί να δημιουργηθούν ευκαιρίες για νέους που κατάγονται από την περιοχή και για νέους εκτός περιοχής, ώστε να εγκατασταθούν και να δραστηριοποιηθούν εκεί. Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Project Manager «Αγροτική Ανάπτυξη στις Μηλιές»

Περιγραφή Θέσης

 • Συνολικός και επιτόπιος συντονισμός του έργου και των επιμέρους δράσεων
 • Συμμετοχή στη δημιουργία δράσεων για την παροχή συμβουλευτικής τεχνικής υποστήριξης, οικονομοτεχνικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού σε επαγγελματίες και κατοίκους της περιοχής
 • Ευαισθητοποίηση, εμπλοκή, συνεργασία και οργάνωση των τοπικών φορέων γύρω από την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων στον αγροδιατροφικό τομέα της περιοχής
 • Επιχειρησιακή και οικονομική παρακολούθηση του έργου
 • Σύνταξη απολογισμών αναφορών προς τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»  και το Ίδρυμα Folloe

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους κλάδους της Γεωπονίας / Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην επιτυχή διαχείριση και ολοκλήρωση έργων
 • Άριστη ικανότητα στην οργάνωση, τη διαχείριση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και την εξεύρεση λύσεων
 • Καλή γνώση και κατανόηση του γεωργικού τομέα και των εξελίξεων του
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική επικοινωνία)
 • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής έργου ή δυνατότητα άμεσης μετακίνησης στην περιοχή
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια
 • Δίπλωμα οδήγησης και ιδιωτικό όχημα μετακίνησης
 • Ευχέρεια χρήσης ψηφιακών επαγγελματικών εργαλείων (MS office, Zoom, etc.)

Επιθυμητές δεξιότητες

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε: οικονομικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, διαχείριση έργων
 • Πρότερη εμπειρία σε προγράμματα τοπικής ανάπτυξης
 • Γνώση αρχών επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης νέων
 • Εμπειρία σύνταξης αναφορών προόδου στην αγγλική γλώσσα

Διάρκεια απασχόλησης στο πρόγραμμα: 8 μήνες, με την δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος για επιπλέον 12+12 μήνες.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση βιογραφικών η Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2022. (Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» διατηρεί το δικαίωμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας πριν την καταληκτική ημερομηνία, εφόσον βρεθεί το κατάλληλο προφίλ υποψηφίου).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις antonis@generationag.org, mona@generationag.org, με θέμα «Project Manager «Αγροτική Ανάπτυξη στις Μηλιές».

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 

nea-thesh-ergasias-ston-organismo-nea-georgia-nea-genia